Investorile

Nordecon AS alustas tegevust 1989. aastal ning on tänaseks kasvanud suurimaks Eesti turul tegutsevaks ehitusettevõtteks, kattes kõiki ehitusturu valdkondi. Juba aastaid on kontserni tegevusstrateegia nurgakiviks olnud keskendumine ehituse peatöövõtule ja projektijuhtimisele, hoides tööde portfelli võimalikult tasakaalustatuna hoonete ja rajatiste valdkonna vahel.

Nordecon AS noteeriti Nasdaq Tallinna Börsi põhinimekirjas 18. mail 2006. aastal kauplemistunnuse NCN1T all. Nordecon AS aktsiad on kõik ühte tüüpi võrdse hääleõigusega lihtaktsiad. Nordeconi eesmärk on olla professionaalne, uuendusmeelne ja efektiivne ehitusettevõte, mis realiseerub aktsionäride vara pikaajalise kasvuna, pakkudes majandustulemuse võimaldades kapitalitulu jagamist dividendide näol.

Nordecon pakub klientidele kvaliteetset ja kompleksset teenust nii äri-, elamu-, tööstus- ja ühiskondlike hoonete püstitamisel kui ka taristu vallas – teede, tehnovõrkude ja sadamarajatiste ehitamisel. Lisaks tegeleb Nordeconi kontsern betoonkonstruktsioonide ehitamise, raske ehitustehnika rentimise ning teede hooldamisega. Peale Eesti tegutsevad kontserni ettevõtted hetkel Soomes, Ukrainas ning Rootsis.

Andri Hõbemägi

Andri Hõbemägi

Investorsuhete juht

andri.hobemagi@nordecon.com

Börsi andmed

NCN1T0.512 €-0.58%

Viimane aruanne

Vahearuanne 3 kuud 2024

Järgmine sündmus

Aktsionäride korraline üldkoosolek

Aruanded ja finantskalender

SündmusKuupäevNädal
IV kvartali ja 12 kuu vahearuanne 202308.02.20246 (2024)
Auditeeritud majandusaasta aruanne 202319.04.202416 (2024)
I kvartali ja 3 kuu vahearuanne 202409.05.202419 (2024)
2023. majandusaasta aktsionäride korraline üldkoosolek22.05.202421 (2024)
II kvartali ja poolaastaaruanne 202408.08.202432 (2024)
III kvartali ja 9 kuu vahearuanne 202407.11.202445 (2024)
IV kvartali ja 12 kuu vahearuanne 202406.02.20256 (2025)

Aktsia

EmitentNordecon ASNimiväärtusNimiväärtuseta aktsiad*
KauplemisturgNasdaq TallinnTegevusharu klassifikaator Construction & Engineering
KauplemisnimekiriBalti PõhinimekiriEmitendi residentsusEesti
Väärtpaberi liikLihtaktsiaEmiteeritud väärtpabereid32 375 483
KauplemistähisNCN1TNoteeritud väärtpabereid32 375 483
ISINEE3100039496Noteerimiskuupäev18.05.2006

Nordecon AS aktsia on järgmiste NASDAQ OMX  võrdlusindeksite koosseisus:
OMX_Baltic_GI; OMX_Baltic_PI; OMX_Tallinn_GI; OMX_Baltic_Industrials_GI; OMX_Baltic_Industrials_PI; OMX_Baltic_Construction_&_Materials_GI; OMX_Baltic_Construction_&_Materials_PI.

Indeksite ajalooline võrdlusinfo
Indeksite koosseisud reaalajas

Täiendavat infot aktsia kohta saab Nasdaq Tallinna börsi kodulehelt.

* Seoses Eesti liitumisega euroalaga 1. jaanuaril 2011 ja lähtudes 1. juulil 2010 jõustunud äriseadustiku muudatustest, on Nordecon ASis 2011. aasta mais toimunud üldkoosoleku otsusega viidud läbi aktsiakapitali ümberarvestamine 307 567 280 Eesti kroonilt 19 657 131,9 eurole. Samaaegselt on võetud kasutusele nimiväärtuseta aktsiad. 2014. aasta juulis toimunud erakorralise üldkoosoleku otsusega suurendati ettevõtte aktsiakapitali 20 691 704,91 euroni. Nordecon ASi aktsiakapital jaguneb 32 375 483 nimiväärtuseta nimeliseks lihtaktsiaks.

20222021202020192018
Aktsiate arv (tuhat tk.)32 37532 37532 37532 37532 375
Aktsia sulgemishind (EUR)0,691,201,141,030,89
Kasum aktsia kohta (EUR)-0,12-0,200,080,110,11
P/E-6,0-6,014,69,68,3
Aktsia raamatupidamislik väärtus (EUR)0,70,81,01,01,0
P/B0,91,51,11,10,9
Dividend aktsia kohta (EUR)00,1200,060,06
Väljamakstud dividendid (EUR)03 77801 8911 859
Dividendide väljamaksmise määr0%65%0%55,9%133,9%

Väljamakstavate dividendide määramisel lähtutakse:
– Tuumikaktsionäri AS Nordic Contractors dividendiootustega;
– Eesti väärtpaberituru üldise kapitalitootlusega;
– Kontserni kasumliku kasvu- ja jätkusuutlikkuse tagamiseks vajaliku optimaalse omakapitali ja võõrkapitali suhtega ning mahuga.

Mõisted/valemid:
Aktsiate arv = emiteeritud ja avalikult kaubeldavad aktsiad majandusaasta lõpu seisuga
Aktsia sulgemishind = kalendriaasta viimase kauplemispäeva sulgemishind
Kasum aktsia kohta = emaettevõtte aktsionäridele kuuluv puhaskasum/perioodi kaalutud keskmine aktsiate arv
P/E = aktsia sulgemishind/kasum aktsia kohta
Aktsia raamatupidamislik väärtus = emaettevõtte aktsionäridele kuuluva omakapitali raamatupidamislik väärtus/aktsiate arv majandusaasta lõpus
P/B = aktsia sulgemishind/aktsia raamatupidamislik väärtus
Dividend aktsia kohta = üldkoosoleku kinnitatud ja välja makstud dividend aruandeaastal aktsia kohta
Dividendide väljamaksmise määr = aruandeperioodil välja makstud dividendid/ emaettevõtte aktsionäridele kuuluv puhaskasum aruandeperioodil

Peamised finantsnäitajad

Suhtarv / näitaja3k 20243k 20233k 20222023
Müügitulu, tuhat eurot46 24533 54944 539186 464
Müügitulu muutus37,8%-24,7%22,1%-15,4%
Puhaskasum/kahjum, tuhat eurot-182-1 6741 166-6 418
Puhaskasum/kahjum emaettevõtte aktsionäridele, tuhat eurot-593-1 874-919-942
Kaalutud keskmine aktsiate arv, tk31 528 58531 528 58531 528 58531 528 585
Puhaskasum aktsia kohta (EPS), eurot-0,02-0,06-0,03-0,03
Üldhalduskulude määr müügitulust3,4%4,7%2,8%3,5%
Libisev üldhalduskulude määr müügitulust 3,3%2,9%2,1%3,5%
EBITDA, tuhat eurot1 094155912-412
EBITDA määr müügitulust2,4%0,5%2,0%-0,2%
Brutokasumi määr müügitulust4,6%2,9%-0,2%2,0%
Ärikasumi määr müügitulust0,8%-1,9%0,2%-1,8%
Ärikasumi määr ilma varamüügi kasumita0,8%-2,2%0,0%-2,0%
Puhaskasumi määr müügitulust-0,4%-5,0%-2,6%-3,4%
Investeeritud kapitali tootlus0,1%-2,4%-0,2%8,0%
Omakapitali tootlus-0,8%-6,4%-1,1%8,3%
Omakapitali osakaal19,1%19,5%20,4%18,7%
Vara tootlus-0,2%-1,3%-0,2%-1,6%
Finantsvõimendus4,4%35,6%36,1%16,6%
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja0,850,850,910,95
Ehituslepingute teostamata tööd, tuhat eurot198 737148 302204 495216 732

Aktsionärid

Nordecon ASi aktsionärid seisuga 31.03.2024

AktsionärAktsiate arvOsalus (%)
AS Nordic Contractors16 563 14551,16
Luksusjaht AS4 322 34213,38
Toomas Luman770 5002,38
Olegs Radcenko574 2001,77
Nõmme Erahariduse SA370 3701,14
Lembit Talpsepp370 1001,14
SEB Pank AS kliendid300 0000,93
OÜ Alar Invest255 0000,79
Genadi Bulatov250 6000,77
Endel Palla200 6000,62
Aktsionäride struktuurAktsionäride arvOsalus (%)
Aktsionärid osalusega > 5%264,54
Aktsionärid osalusega 1% - 5%46,44
Aktsionärid osalusega alla 1%6 57426,40
Omaaktsiad12,62
Kokku6 581100,00
Aktsiate arvOsalus (%)
Toomas Luman (AS Nordic Contractors, OÜ Luman ja Pojad)*Nõukogu esimees17 493 64554.03
Andri HõbemägiNõukogu liige50 0000,15
Andre LumanNõukogu liige25 0000,08
Vello KahroNõukogu liige10 0000,03
Sandor LiiveNõukogu liige00,00
Kokku17 578 64554,29

* Eraisiku poolt kontrollitud ettevõtted

Aktsiate arvOsalus (%)
Maret TambekJuhatuse esimees00,00
Priit LumanJuhatuse liige7 0000,02
Tarmo PohlakJuhatuse liige3 9420,01
Kokku10 9420,03

Nordecon AS nõukogu liikmetele ega nende poolt kontrollitavatele ettevõtetele ei ole väljastatud aktsiaoptsioone, mille alusel oleks võimalik omandada tulevastel perioodidel Nordecon AS aktsiaid.

Juhatuse liikmetele on 23.05.2018 toimunud aktsionäride üldkoosolekul kinnitatud aktsiaoptsioonipreogrammi raames väljastatud aktsiaoptsioonid.

Jooksva seisuga ettevõtte aktsiaraamatut on võimalik vaadata Eesti Väärtpaberikeskuse kodulehelt (SIIN).

Strateegia

Strateegia

Kontserni strateegilised lähtekohad aastatel 2023-2027

 • Kontsern kasvab eelkõige orgaaniliselt, keskendudes ressursside efektiivsele rakendamisele.
 • Eestis tegutseme nii hoonete kui ka rajatiste valdkonnas, samuti arendame elukondlikku kinnisvara.
 • Välisturgudel (Ukraina, Rootsi) tegeleme nii peatöövõtu kui ka betoonitöödega.
 • Tagame oma töötajatele kaasaegse ja inspireeriva töökeskkonna ning koostööd ja ettevõtlikkust soosiva motivatsioonisüsteemi.
 • Parandame kasumlikkust läbi projekteerimise ja ehitustööde täpsema planeerimise ja juhtimise.
 • Parendame töö- ja otsustusprotsesse, kasutades digitaliseerimisvõimekust.
 • Hoiame tööde portfelli tasakaalu erinevate ärisegmentide vahel.
 • Töötame välja kontserni jätkusuutlikkuse eesmärgid ja tegevuskava nende saavutamiseks.
 • Müügitulu kasvab vähemalt 5% aastas.
 • Ärikasum müügitulust ületab püsivalt 3%.
 • Töötaja ärikasumitootlikkus tõuseb vähemalt 10 tuhande euroni töötaja kohta aastas.
 • Hea dividenditootlus Nordeconi aktsionärile.

Kontserni juhtimine

Nordecon AS-i põhikiri*

*Kinnitatud Nordecon AS aktsionäride üldkoosolekul 27.05.2014

2024

2023 (erakorraline)

2023

2022

2021

2020 (erakorraline)

2020

2019

2018

2017 (erakorraline)

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

Nõukogu koosneb viiest liikmest, kelle on valinud aktsionäride üldkoosolek teenistusülesannete täitmiseks viieks aastaks.

Toomas Luman

Nõukogu esimees, Nordic Contractors AS

Andri Hõbemägi

Nõukogu liige, Nordic Contractors AS

Andre Luman

Nõukogu liige, Nordic Contractors AS

Vello Kahro

Nõukogu liige, sõltumatu

Sandor Liive

Nõukogu liige, sõltumatu

Informatsioon nõukogu liikmete aktsiaosaluste kohta on alajaotuses “Aktsionärid

Põhikirja kohaselt on juhatuses kuni viis liiget. Juhatuse liikmed valib ja kinnitab ametisse nõukogu. Juhatuse liikme teenistusaja pikkus on kolm aastat.

Maret Tambek

Juhatuse esimees

Tarmo Pohlak

Juhatuse liige, ehitustegevus

Priit Luman

Juhatuse liige, kinnisvara ja välisturud

Auditikomitee on nõukogu poolt moodustatud organ, mille ülesandeks on nõustada nõukogu Nordecon kontserni (sh emaettevõtte) raamatupidamise, audiitorkontrolli, riskijuhtimise, sisekontrolli, järelevalve teostamise ja eelarve koostamise valdkonnas ning tegevuse seaduslikkuse osas. Auditikomitee annab oma tegevusest aru nõukogule.

Oma ülesannete täitmisel teeb auditikomitee koostööd nõukogu, juhatuse, kontserni audiitori ning vajadusel muude isikutega.

Auditikomitees on neli liiget:
Sandor Liive (esimees) – Nordecon AS nõukogu liige, omab pikaajalisi kogemusi ettevõtte juhtimise valdkonnas
Andri Hõbemägi – Nordecon AS nõukogu liige, omab pikaajalisi finantsjuhtimisalaseid kogemusi
Vello Kahro – Nordecon AS nõukogu liige, omab pikaajalisi finantskontrolli alaseid kogemusi
Andre Luman – Nordecon AS nõukogu liige, omab pikaajalisi ehituse kvaliteedijuhtimise alaseid kogemusi

Investorsuhete kontakt

Audiitor

KPMG Baltics OÜ
Narva mnt 5, Tallinn 10117

Tel: +372 626 8700
E-post: kpmg@kpmg.ee
www.kpmg.com/ee

Investorsuhete kontakt

Investorsuhete kontakt

Andri Hõbemägi

Andri Hõbemägi

Investorsuhete juht

andri.hobemagi@nordecon.com