Ettevõttest

1989. aastal asutatud ehitusettevõte Nordecon AS (endine Eesti Ehitus) on tänaseks kasvanud Eesti üheks suurimaks ehituskontserniks, mis tegutseb pea kõigis ehitusturu valdkondades.

Juba aastaid on meie tegevusstrateegia nurgakiviks olnud keskendumine ehituse peatöövõtule ja projektijuhtimisele ning oleme seadnud eesmärgiks hoida oma tööde portfelli tasakaalus hoonete ja rajatiste valdkonna vahel.

Oma eriala spetsialistidena pakume Nordeconis klientidele kvaliteetset teenust nii äri-, tööstus- ja ühiskondlike hoonete püstitamisel kui ka taristu alal.

1989

Alustamine

Alustab tegevust Eesti-Soome ühisettevõte SRV Eesti Ehitus OÜ
1998

Eesti omanikud

Soome partneri aktsiad ostetakse välja, kontserni nimeks saab Eesti Ehitus.
2004

Ukraina

Esimene välisturg: sõlmitakse lepingud esimesteks ehitustöödeks Ukrainas
2006

Börsile

Kontserni Eesti Ehitus emaettevõte noteeritakse Nasdaq OMX Tallinna börsil
2009

Nordecon

Kontsern hakkab kandma ühtset ärinime Nordecon
2011

Soome

Esimesed betoonitööde lepingud Soomes
2015

Rootsi

Alustatakse kortermaja ehitust Stockholmis
2018

Digi

Valmib esimene täielikult paberivaba ehitusobjekt
2022

Rohe

Kontsern läks üle rohelisele energiale

Juhtimine

Maret Tambek

Juhatuse esimees

Tarmo Pohlak

Juhatuse liige, ehitustegevus

Priit Luman

Juhatuse liige, kinnisvara ja välisturud

Toomas Luman

Nõukogu esimees, Nordic Contractors AS

Andre Luman

Nõukogu liige, Nordic Contractors AS

Andri Hõbemägi

Nõukogu liige, Nordic Contractors AS

Sandor Liive

Nõukogu liige, sõltumatu

Vello Kahro

Nõukogu liige, sõltumatu

Tarmo Pohlak

Juhatuse liige, ehitustegevus

Erkki Suurorg

Insenerehituse divisjoni juht
Priit Luman Nordecon

Priit Luman

Hoonete ehituse divisjoni juht

Deniss Berman

Eelarvestamise ja eritööde divisjoni juht

Elari Valmas

Eelarvestamise ja ostuosakonna juht

Katrina Šokman

Kinnisvaraarenduse osakonna juht

Madis Kerner

Hoonete projekteerimise osakonna juht

Tanel Kivipõld

Eritööde osakonna juht

Tiiu Pirbe

Hankeosakonna juht

Maret Tambek

Juhatuse esimees
Hannes Must Nordecon

Hannes Must

Kvaliteediosakonna juht

Mart Moldau

IT-osakonna juht
Mirjam Mikkin Nordecon

Mirjam Mikkin

Personali- ja kommunikatsioonijuht

Tatjana Boiko

Kontserni pearaamatupidaja

Helin Kikerpill

Peajurist

Andres Salusaar

Embach Ehitus OÜ juhatuse esimees

Kaspar Kaldjärv

Tariston AS juhatuse esimees

Yurii Petryk

Eurocon Ukraine TOV tegevjuht

Priit Luman

SweNCN AB juhatuse liige

Väärtused

Visioon

Olla ehitusala eelistatuim partner kliendile, alltöövõtjale ja töötajale.

Missioon

Pakkuda klientide vajadustele ja võimalustele vastavaid jätkusuutlikke lahendusi hoonete ja rajatiste ehitamiseks, aidates neil seeläbi hoida ja kasvatada oma vara väärtust.

Väärtused

Oma valdkonna professionaalidena kasutame asjakohaseid töövõtteid ja tehnoloogiaid ning järgime tunnustatud kvaliteedistandardeid. Meie töötajad on tulemusele orienteeritud ja uuendusmeelsed, ühendades edukalt pikaajalise ehitusalase kogemuse innovatsiooni poolt pakutavate võimalustega.
Usaldusväärse partnerina peame kinni oma lubadustest. Koostöös lahendame parima tulemuse nimel kõik ehitusalased väljakutsed. Tegutseme avatult ja läbipaistvalt, järgides ehitusvaldkonna häid tavasid.
Väärtustame tasakaalus meeskonnatööd, luues teadmiste ja kogemuste jagamiseks parima keskkonna. Märkame ja tunnustame iga töötaja isiklikku panust ja initsiatiivi.
Seisame ehitusala vastutustundliku ja jätkusuutliku mõtteviisi eest ühiskonnas kokku lepitud kestliku arengu eesmärkide saavutamiseks, panustades ise ja tehes koostööd teiste turuosalistega.

Kvaliteet

Nordeconi eesmärgiks on integreeritud juhtimissüsteemi abil tööde valmimine vastavalt kliendiga kokkulepitule, nõuetekohaselt, usaldusväärselt, professionaalselt, keskkonnahoidlikult ja ohutult tagades tellija, töötajate, omanike jt huvipoolte rahulolu.

Nordeconis loodud ja juurutatud juhtimissüsteemi vastavust kvaliteedijuhtimissüsteemi standardi ISO 9001, keskkonnajuhtimissüsteemi standardi ISO 14001 ning töötervisehoiu ja tööohutuse juhtimissüsteemi standardi ISO 45001 nõuetele kinnitavad DNV poolt välja antud sertifikaadid:

ISO 9001:2015
ISO 14001 2015
ISO 45001:2018

Sertifikaadid kehtivad järgneva toote või teenuse ulatuses: ehitusalane projekteerimine, peatöövõtt ja projektijuhtimine; kinnisvaraarendus.
Vastutustundliku ettevõttena oleme kehtestanud järgnevad

KVALITEEDI-, KESKKONNA- JA TÖÖKESKKONNAALASED JUHTPÕHIMÕTTED:

 • tegutseme vastavuses õigusaktide ja muude ettevõttele kohalduvate nõuetega;
 • tõstame usaldusväärsust läbi tegevuste läbipaistvuse, õigluse ja eetilisuse;
 • hindame riske ja otsime võimalusi parendamiseks kogu teenuse elutsükli ulatuses;
 • pakume uuenduslikke ja jätkusuutlikke lahendusi;
 • oleme paindlikud ja kaasaskäivad turu muutuvate trendidega;
 • tõstame töötajate pädevust ja panustame arengusse ning vastutustundlikkusse;
 • parendame töökeskkonda ja rakendame meetmeid töötajate töövõime tagamiseks;
 • kasutame keskkonnasäästlikke tehnoloogiaid, mehhanisme ja materjale;
 • ohjame, võimalusel väldime või vähendame ohustavate tegurite kahjulikke mõjusid;
 • kaasame töötajaid ja koostööpartnereid keskkonna- ja tööohutusalase teadlikkuse ja taseme tõstmisel;
 • parendame järjepidevalt juhtimissüsteemi, et suurendada toimivust ja tulemuslikkust.

Nordecon AS juhtimissüsteemi käsiraamat

Digiehitus

Digiehitus ehk mitmesugused digitaliseerimise lahendused on osa meie igapäevasest tööst.

Digilahenduste eesmärk on muuta töö efektiivsemaks, läbipaistvamaks ning süsteemsemaks, võimaldades seeläbi tegevusi paremini analüüsida ja teha targemaid otsuseid.

 • Kasutame mudelprojekteerimist ehk 3D mudeleid kõikides projektides. Mudelprojekteerimine aitab vigu ehitusplatsil ennetada. Üle antud teostusmudel võimaldab tellijal kogu hoone dokumentatsiooni paremini hallata ning lihtsustada hoone hilisemat haldust.
 • Meie objektidel luuakse kõik ehitusprojektiga seotud dokumendid digitaalselt. Enamikel objektidel ei ole enam ühtegi paberil allkirjastatud dokumenti. Selline digitaliseerimine ehitusplatsil aitab tõsta läbipaistvust ja efektiivsust.

Tegutseme aktiivselt ka Eesti Digitaalehituse Klastri juhatuses, et panustada oma kogemuste baasil digiehituse arengusse Eestis laiemalt.

Meie roll ühiskonnas

Meie suurim ühiskondlik mõju avaldub hästi planeeritud ja ohutute ehitusprotsesside ning kvaliteetse lõpptulemuse kaudu. Samas püüame anda oma panuse ka ehitus- ja inseneeriavaldkonna edendamisesse ning noorte arengusse. Räägime aktiivselt kaasa ehitusvaldkonnaga seotud teemadel nii erialaliitudes, ülikoolides kui ka kutsekodades. Pingutame, et populariseerida inseneriharidust, mis aitaks noortel leida tee ehitusala juurde ja tagaks inseneride juurdekasvu tööturule. Nii osaleme iga-aastaselt karjäärimessidel, pakume tudengitele praktikavõimalusi ning toetame erinevaid noortega seotud ettevõtmisi.

Nordecon on üks Nõmme Erakooli asutajatest ning iga-aastane suurtoetaja, tihedat koostööd teeme Tallinna Tehnikaülikooliga. Igal aastal antakse välja Heinrich Laulu nimelist Nordeconi stipendiumit TTÜ noortele teadlastele ning inseneriõppe stipendiumeid ehituseriala bakalaureuseõppe üliõpilastele.

Koostöös ettevõtetega Eesti Energia, ABB, Fermi Energia, Metroserti ja LHV ning haridusinnovaatoritega Praktikalist, Eesti Füüsika Seltsist ja Videoõpsistga panustame programmi “Lae end” abil füüsikaõppe kaasajastamisse ja füüsikaõpetajate motiveerimisse.

Aastaid oleme pidanud oluliseks Eesti Kaitseväe arengu toetamist – pikaajaline toetusleping Riigikaitse Edendamise Sihtasutusega on loodud Eesti kaitseväes teeniva parima ohvitseri ja allohvitseri tunnustamiseks. Hea koostöö Tallinna Linnateatriga suudab ikka ja jälle pakkuda parimaid elamusi paljudele teatrisõpradele.

Nordeconi kontsern

Nordeconi kontserni kuulub mitmeid tütarettevõtteid. Emaettevõtte Nordecon AS kõrval tegutseb ehitusturul peatöövõtjana ka Embach Ehitus OÜ.

Tütarettevõtte Tariston tegevusvaldkondadeks on taristuobjektide ja -rajatiste ehitus ning riigimaanteede aastaringne hooldus, samuti raske ehitustehnika rent ja töövõtt.

Ukrainas tegutseb Nordecon tütarettevõtte Eurocon kaudu ning Rootsis Swencn kaudu.

Kontserni struktuur seisuga 11.12.2023 koos osalustega tütarettevõtetes: