Ettevõttest

1989. aastal asutatud ehitusettevõte Nordecon AS (endine Eesti Ehitus) on tänaseks kasvanud Eesti üheks suurimaks ehituskontserniks, mis tegutseb pea kõigis ehitusturu valdkondades.

Juba aastaid on meie tegevusstrateegia nurgakiviks olnud keskendumine ehituse peatöövõtule ja projektijuhtimisele ning oleme seadnud eesmärgiks hoida oma tööde portfelli tasakaalus hoonete ja rajatiste valdkonna vahel. Põhitegevuse toetamiseks on meie teenuste valikusse järk-järgult lisandunud mitmeid valdkonna tugitegevusi nagu betoonitööd, teedehooldus, jms.

Oma eriala spetsialistidena pakume Nordeconis klientidele kvaliteetset teenust nii äri-, tööstus- ja ühiskondlike hoonete püstitamisel kui ka taristu alal, meie juhtimisel saavad ehitatud nii teed, prügilad, tehnovõrgud kui sadamarajatised.

1989

Alustamine

Alustab tegevust Eesti-Soome ühisettevõte SRV Eesti Ehitus OÜ
1998

Eesti omanikud

Soome partneri aktsiad ostetakse välja, kontserni nimeks saab Eesti Ehitus.
2004

Ukraina

Esimene välisturg: sõlmitakse lepingud esimesteks ehitustöödeks Ukrainas
2006

Börsile

Kontserni Eesti Ehitus emaettevõte noteeritakse Nasdaq OMX Tallinna börsil
2009

Nordecon

Kontsern hakkab kandma ühtset ärinime Nordecon
2011

Soome

Esimesed betoonitööde lepingud Soomes
2015

Rootsi

Alustatakse kortermaja ehitust Stockholmis
2018

Digi

Valmib esimene täielikult paberivaba ehitusobjekt
2022

Rohe

Kontsern läks üle rohelisele energiale

Juhtimine

Gerd Müller Nordecon

Gerd Müller

Juhatuse esimees

Priit Luman

Juhatuse liige, ehitustegevus

Maret Tambek

Juhatuse liige, finants- ja tugiteenused

Toomas Luman

Nõukogu esimees, Nordic Contractors AS

Andre Luman

Nõukogu liige, Nordic Contractors AS

Andri Hõbemägi

Nõukogu liige, Nordic Contractors AS

Sandor Liive

Nõukogu liige, sõltumatu

Vello Kahro

Nõukogu liige, sõltumatu

Priit Luman

Juhatuse liige, ehitustegevus

Ats Janno

Hoonete ehituse divisjoni juht

Erkki Suurorg

Insenerehituse divisjoni juht
Ando Voogma Nordecon

Ando Voogma

Projekteerimise ja kinnisvaraarenduse divisjoni juht

Deniss Berman

Eelarvestamise ja eritööde divisjoni juht

Elari Valmas

Eelarvestamise ja ostuosakonna juhataja

Katrina Šokman

Kinnisvaraarenduse osakonna juht

Madis Kerner

Hoonete projekteerimise osakonna juhataja

Marek Suviste

Rajatiste projekteerimise ja geodeesia osakonna juhataja

Tanel Kivipõld

Eritööde osakonna juhataja

Tiiu Pirbe

Hankeosakonna juhataja

Maret Tambek

Juhatuse liige, finants- ja tugiteenused
Hannes Must Nordecon

Hannes Must

Kvaliteediosakonna juhataja

Mart Moldau

IT-osakonna juhataja
Miina Karafin Nordecon

Miina Karafin

Äritehnoloogia juht
Mirjam Mikkin Nordecon

Mirjam Mikkin

Kommunikatsioonijuht

Tatjana Boiko

Kontserni pearaamatupidaja

Riina Padar-Leppiman

Personalijuht

Andres Salusaar

Embach Ehitus OÜ juhatuse esimees

Janek Uibo

Kaurits OÜ juhatuse liige

Kaspar Kaldjärv

Tariston AS juhatuse esimees

Mait Rõõmusaar

Nordecon Betoon OÜ juhatuse esimees

Yurii Petryk

Eurocon Ukraine TOV tegevjuht

Priit Luman

SweNCN AB juhatuse liige

Väärtused

Visioon

Olla ehitusala eelistatuim partner kliendile, alltöövõtjale, töötajale.

Missioon

Pakkuda klientide vajadustele ja võimalustele vastavaid lahendusi hoonete ja rajatiste ehitamiseks, aidates neil seeläbi hoida ja kasvatada oma vara väärtust.

Jagatud väärtused

Ehitusvaldkonna professionaalidena kasutame ajakohaseid tehnoloogiaid ja ehituse juhtimise põhimõtteid ning järgime tunnustatud kvaliteedistandardeid. Meie inimesed on uuendusmeelsed ja tulemustele orienteeritud, ühendades edukalt pikaajalise ehitusalase kogemuse uute innovaatiliste võimalustega.
Tegutseme avatult ja läbipaistvalt. Järgime ehitusvaldkonna häid tavasid ning seisame nende eest ka ühiskonnas tervikuna. Keskendume koos oma heade klientidega parimate lahenduste leidmisele.
Usaldusväärse partnerina teeme seda, milles kokku leppisime ja mida lubasime ega võta riske klientide arvelt. Parima tulemuse nimel oleme kõigi osapooltega koostööd tehes valmis lahendama kõik ehitusalased väljakutsed.
Meie töös sõltub kõik inimestest. Meie inimestest. Toetame töötajate arengut, pakkudes põnevaid ja väljakutseterohkeid tööülesandeid, sisukaid erialaseid koolitusi ja karjäärivõimalusi. Meil on kaasaegne ja inspireeriv töökeskkond ning individuaalsetest ja meeskonna tulemustest lähtuv motivatsioonisüsteem.

Kvaliteet

Nordeconi eesmärgiks on integreeritud juhtimissüsteemi abil tööde valmimine vastavalt kliendiga kokkulepitule, nõuetekohaselt, usaldusväärselt, professionaalselt, keskkonnahoidlikult ja ohutult tagades tellija, töötajate, omanike jt huvipoolte rahulolu.

Nordeconis loodud ja juurutatud juhtimissüsteemi vastavust kvaliteedijuhtimissüsteemi standardi ISO 9001, keskkonnajuhtimissüsteemi standardi ISO 14001 ning töötervisehoiu ja tööohutuse juhtimissüsteemi standardi ISO 45001 nõuetele kinnitavad DNV poolt välja antud sertifikaadid:

ISO 9001:2015
ISO 14001 2015
ISO 45001:2018

Sertifikaadid kehtivad järgneva toote või teenuse ulatuses: ehitusalane projekteerimine, peatöövõtt ja projektijuhtimine; kinnisvaraarendus.
Vastutustundliku ettevõttena oleme kehtestanud järgnevad

KVALITEEDI-, KESKKONNA- JA TÖÖKESKKONNAALASED JUHTPÕHIMÕTTED:

 • tegutseme vastavuses õigusaktide ja muude ettevõttele kohalduvate nõuetega;
 • tõstame usaldusväärsust läbi tegevuste läbipaistvuse, õigluse ja eetilisuse;
 • hindame riske ja otsime võimalusi parendamiseks kogu teenuse elutsükli ulatuses;
 • pakume uuenduslikke ja jätkusuutlikke lahendusi;
 • oleme paindlikud ja kaasaskäivad turu muutuvate trendidega;
 • tõstame töötajate pädevust ja panustame arengusse ning vastutustundlikkusse;
 • parendame töökeskkonda ja rakendame meetmeid töötajate töövõime tagamiseks;
 • kasutame keskkonnasäästlikke tehnoloogiaid, mehhanisme ja materjale;
 • ohjame, võimalusel väldime või vähendame ohustavate tegurite kahjulikke mõjusid;
 • kaasame töötajaid ja koostööpartnereid keskkonna- ja tööohutusalase teadlikkuse ja taseme tõstmisel;
 • parendame järjepidevalt juhtimissüsteemi, et suurendada toimivust ja tulemuslikkust.

Nordecon AS juhtimissüsteemi käsiraamat

Digiehitus

Digiehitus ehk mitmesugused digitaliseerimise lahendused on osa meie igapäevasest tööst.

Digilahenduste eesmärk on muuta töö efektiivsemaks, läbipaistvamaks ning süsteemsemaks, võimaldades seeläbi tegevusi paremini analüüsida ja teha targemaid otsuseid.

 • Kasutame mudelprojekteerimist ehk 3D mudeleid kõikides projektides. Mudelprojekteerimine aitab vigu ehitusplatsil ennetada. Üle antud teostusmudel võimaldab tellijal kogu hoone dokumentatsiooni paremini hallata ning lihtsustada hoone hilisemat haldust.
 • Meie objektidel luuakse kõik ehitusprojektiga seotud dokumendid digitaalselt. Enamikel objektidel ei ole enam ühtegi paberil allkirjastatud dokumenti. Selline digitaliseerimine ehitusplatsil aitab tõsta läbipaistvust ja efektiivsust.

Tegutseme aktiivselt ka Eesti Digitaalehituse Klastri juhatuses, et panustada oma kogemuste baasil digiehituse arengusse Eestis laiemalt.

Meie roll ühiskonnas

Meie suurim ühiskondlik mõju avaldub hästi planeeritud ja ohutute ehitusprotsesside ning kvaliteetse lõpptulemuse kaudu. Samas püüame anda oma panuse ka ehitus- ja inseneeriavaldkonna edendamisesse ning noorte arengusse. Räägime aktiivselt kaasa ehitusvaldkonnaga seotud teemadel nii erialaliitudes, ülikoolides kui ka kutsekodades. Pingutame, et populariseerida inseneriharidust, mis aitaks noortel leida tee ehitusala juurde ja tagaks inseneride juurdekasvu tööturule. Nii osaleme iga-aastaselt karjäärimessidel, pakume tudengitele praktikavõimalusi ning toetame erinevaid noortega seotud ettevõtmisi.

Nordecon on üks Nõmme Erakooli asutajatest ning iga-aastane suurtoetaja, tihedat koostööd teeme Tallinna Tehnikaülikooliga. Igal aastal antakse välja Heinrich Laulu nimelist Nordeconi stipendiumit TTÜ noortele teadlastele ning inseneriõppe stipendiumeid ehituseriala bakalaureuseõppe üliõpilastele.

Koostöös ettevõtetega Eesti Energia, ABB, Fermi Energia, Metroserti ja LHV ning haridusinnovaatoritega Praktikalist, Eesti Füüsika Seltsist ja Videoõpsistga panustame programmi “Lae end” abil füüsikaõppe kaasajastamisse ja füüsikaõpetajate motiveerimisse.

Aastaid oleme pidanud oluliseks Eesti Kaitseväe arengu toetamist – pikaajaline toetusleping Riigikaitse Edendamise Sihtasutusega on loodud Eesti kaitseväes teeniva parima ohvitseri ja allohvitseri tunnustamiseks. Hea koostöö Tallinna Linnateatriga suudab ikka ja jälle pakkuda parimaid elamusi paljudele teatrisõpradele.

Nordeconi kontsern

Nordeconi kontserni kuulub mitmeid tütarettevõtteid. Emaettevõtte Nordecon AS kõrval tegutsevad ehitusturul peatöövõtjatena ka Nordecon Betoon OÜ (brändinimega NOBE) ja Embach Ehitus AS. NOBE on lisaks peatöövõtule läbi tütarettevõtte NOBE Rakennus OY spetsialiseerunud ka betoonkonstruktsioonide ehitusele Soomes ja Rootsis.

Tütarettevõtte Tariston peamisteks tegevusvaldkondadeks on taristuobjektide ja -rajatiste ehitus ning riigimaanteede aastaringne hooldus. Raske ehitustehnika rendile ja töövõtule on keskendunud tütarettevõte Kaurits.

Ukrainas tegutseb Nordecon tütarettevõtte Eurocon kaudu ning Rootsis Swencn kaudu.

Kontserni struktuur seisuga 31.12.2021 koos osalustega tütarettevõtetes: