Nordecon pälvis peresõbraliku tööandja hõbemärgise

Tervise- ja tööminister Peep Peterson ja sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo kuulutasid kolmapäeval, 23. novembril toimunud pidulikul tunnustusüritusel välja  peresõbraliku tööandja märgise saajad. Nordecon pärjati peresõbraliku tööandja hõbemärgisega.

“Oleme programmis osalenud alates aastast 2020 ja hõbemärgise pälvimine on meile ettevõttena suur tunnustus ja kvaliteedimärk – liigume õiges suunas. Oleme esimene ehitusettevõte Eestis, kes on peresõbraliku tööandja märgise pälvinud,” sõnas Nordecon AS personalijuht Riina Padar-Leppiman. “Suur aitäh meie projekti meeskonnale ja kõigile, kes aitasid programmi läbi viia ja nii meie kõigi ühist töökeskkonda parandada!”

Tervise- ja tööminister Peep Petersoni sõnul on tihe konkurents tööturul ja üldine hoiakute muutumine töötajate toetamisel tõstnud peresõbralikkuse teema organisatsioonide jaoks järjest olulisemale kohale. “Kiiresti muutuvates oludes on ka töökeskkonnad pidevas muutumises ning organisatsioonidele on väljakutseks muutustega sammu pidada, sealjuures oma meeskonda parimal viisil toetada. Nii ei tähendada ka töötaja- ja peresõbralikkuse tunnustuse saamine, et töö selles vallas lõpeb, vaid vastupidi. Programmis osalemisega saab organisatsioonides alguse kestev protsess, mis tähendab muutustega kohanemist ja järjepidevat arengut. Suur rõõm on tõdeda, et sel aastal on taas 22 eeskujulikku töötaja- ja peresõbraliku tööelu eest seisvat organisatsiooni lisandunud,” rääkis Peterson.

Sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo lisas, et töötaja- ja peresõbraliku töökeskkonna kujundamisel ja töötajate toetamisel on oluline võtta arvesse kogu inimese eluteed ning lisaks lastega töötajate vajadustele, arvestada ka nendega, kes on läinud haridust omandama või töötavad vanaduspensioniealisena või paindlikke töötingimusi hooldust vajava lähedase eest hoolitsemiseks. „Nii nagu väliskeskkond, muutuvad ka inimeste vajadused. Paindlikkust pakuvad ja mitmekesisust toetavad töökeskkonnad aitavad töötajatel muutustega paremini toime tulla. Hea meel on näha tänaste märgiste saajate märkimisväärseid pingutusi töökeskkonna ning töötajate töö- ja eraelu ühildamise toetamiseks.“

Peresõbraliku tööandja programmist

Peresõbraliku tööandja märgise programm kestab 1,5-3 aastat, misjärel väljastatakse  organisatsioonile lõppmärgis, kas pronks-, hõbe- või kuldtasemel. Konsulteerimis- ja hindamisprotsess kätkeb endas tööelu erinevaid aspekte, alates värbamisest kuni töösuhte lõpetamiseni, hõlmates muu hulgas töötajate tunnustamist ja professionaalse arengu toetamist ning organisatsiooni hea töökeskkonna, suhtlemiskliima, organisatsioonikultuuri ja info liikumise tagamist. Programm näeb ette, et iga kahe aasta tagant hinnatakse organisatsioone uuesti. Järelhindamise tulemusena otsustab komisjon, kas märgist uuendada, pikendada või märgis ära võtta.

Peresõbraliku tööandja märgise programmi on ellu kutsunud Sotsiaalministeerium koostöös Civitta Eesti AS-iga. 2017. aastast välja antavat märgist saavad taotleda nii tööandjad era- ja avalikus sektoris kui ka kodanikuühendused. Rohkem infot programmi kohta leiad Tööelu portaalist: https://tooelu.ee/et/126/peresobraliku-tooandja-margis

Eelmine Kõik postitused Järgmine