Hoonete ehitus

Tegevusvaldkonnad

Hoonete ehitus

Meil on suur kogemus erineva kasutusotstarbega hoonete ehitamisel, Nordeconi poolt ehitatud objektide seast leiab nii äri- ja kaubandushooneid, kortermaju kui laia spektriga ühiskondlikus kasutuses olevaid hooneid. Meie tugevuseks on komplekssed ja keerulised objektid, kuid tänu suurele meeskonnale võtame hea meelega ette ka väiksemaid projekte.

Saame oma klientidele pakkuda kogu ehitusprotsessi juhtimist alates projekteerimisest, keskkonna kujundamisest kuni hoone ehituse ja ostuprotsessini, seda nii projektijuhtimise kui peatöövõtu teenust pakkudes. Meil on olemas kogu vajalik oskusteave, et aidata jõuda soovitud tulemuseni – mõtleme kaasa ja pakume omalt poolt välja optimaalseima lahenduse.

Heida pilk meie tehtud töödele ja võta ühendust!

Ats Janno

Ats Janno

Hoonete ehituse divisjoni juht

ats.janno@nordecon.com

Tehtud tööd

Rajatiste ehitus

Rajatiste ehitus

Eestis on vähe ettevõtteid, kellel oleks oma kogemustepagasist ette näidata sedavõrd mitmekesine portfell erinevaid rajatisi ja teisi insenertehniliselt keerukaid objekte kui Nordeconil.

Oleme uhked oma spetsiifiliste teadmiste ja kogemustega meeskonna üle, kes suudab pakkuda tänapäevaseid kvaliteetseid lahendusi iga raskusastme väljakutsetele nii rajamisel kui rekonstrueerimisel.

Meie varasemate tööde hulka on kuulunud:

 • Sadamakaid- ja rajatised ning muud vesiehitised
 • Sillad ja viaduktid
 • Keskkonnaehituse valdkonnas vee ja kanalisatsiooni välistrassid, samuti pumplad, joogiveetöötlusjaamad ja reoveepuhastussüsteemid
 • Prügilad ja ladestusalad
 • Välistrassid ja veetöötlus
 • Raudteede aluskonstruktsioonid ja -rajatised, samuti raudteede pealisehituse, elektri- ja automaatikatööde projekteerimine ja ehitus

Tehtud tööde seas leidub palju tuttavaid tähtobjekte. Võta ühendust, vaatame üle, kuidas saame teineteisele kasulikud olla!

Erkki Suurorg

Erkki Suurorg

Insenerehituse divisjoni juht

erkki.suurorg@nordecon.com

Tehtud tööd

Teede ehitus

Teede ehitus

Teostame keskmisest suuremaid ja insenertehniliselt keerukamaid teedeehituse töid kogu Eesti piires, olgu selleks siis üleriigilise tähendusega maanteed ja liiklussõlmed või transpordi taristu kogukondlikuks kasutuseks.

Koostöös kogenud projektmeeskonnaga saavad iga kliendi ideed ja soovid lahendatud. Pakume täiendavalt ka projekteerimise ja geodeesia teenuseid, et tagada klientidele kompleksne teenus ettevalmistuse faasis ja ehituse ajal.

 • Teede ja tänavate ehitus (sh tehnovõrgud)
 • Infrastruktuuri ehitus avalikus linnaruumis
 • Sildade ja tunnelite ehitus
 • Pinnasetööd ja aluste ehitus
 • Asfaltbetoonkatete ehitus
Priit Luman

Priit Luman

Juhatuse liige, ehitustegevus

priit.luman@nordecon.com

Tehtud tööd

Kinnisvaraarendus

Nordeconil on pikaajaline kinnisvaraarenduse kogemus erinevatest Eesti linnadest, eelkõige Tallinnas, Tartus ja Pärnus. Põhiliselt oleme tegelenud kortermajade arendusega, seda nii üksikute hoonete kui tervete elurajoonidena.

Koostööettepanekutega olete teretulnud ühendust võtma!

Ando Voogma

Ando Voogma

Projekteerimise ja kinnisvaraarenduse divisjoni juht

ando.voogma@nordecon.com

Meie arendused

Seileri Kvartal

Uus elamukvartal Pärnu kesklinnas

Kivimäe Süda

Unikaalne funkmaja Nõmmel

Võidujooksu 8c, Tallinn

Uus korterelamu Kadrioru piiril

Aruküla tee 2, 4, 6, Tartu

Kolm korterelamut vaatega Emajõe äärsele kaitsealale

Nõmme tee 97, Tallinn

Uus korterelamu Kristiines

Hane 2, 2a, Tallinn

Mugava asukohaga korterelamud Kristiines

Haki 7, Haraka 6, Tammelinn, Tartu

Üheksast korterelamust koosnev elurajoon Tammelinnas

Magasini 29, Tallinn

Uued ridaelamud Veerenni miljööväärtuslikus asumis

Muud tegevusvaldkonnad

Projekteerimine

Nordeconi tegevusalade hulka on alates ettevõtte asutamistest kuulunud hoonete ja rajatiste projekteerimisteenus. Rajatiste, eelkõige teede, veevarustuse ja kanalisatsioontorustike puhul tegeleme projekteerimisega ning hoonete puhul peamiselt projekteerimise juhtimisega.

Oma igapäevatöös kasutame üha enam mudelprojekteerimise ehk BIM võimalusi. Selleks oleme loonud omaette meeskonna, kelle ülesandeks mudelite koostamise koordineerimine kui ka mudelite enda loomine.

Madis Kerner

Madis Kerner

Hoonete projekteerimise osakonna juhataja

madis.kerner@nordecon.com

Marek Suviste

Marek Suviste

Rajatiste projekteerimise ja geodeesia osakonna juhataja

marek.suviste@nordecon.com

Geodeesia

Geodeetiliste töödega oleme Nordeconis tegelenud juba alates aastast 1992. Pikaaegsed kogemused ja kõrgelt kvalifitseeritud insenerid võimaldavad meil olla parim partner kõikide geodeetiliste tööde teostamisel, mida tellija vajab. Töid teostame Eestis, Rootsis ja Soomes. Kõikidele meie spetsialistidele on nende hariduse ja kogemuse kinnituseks omistatud Eesti Geodeetide Ühingu poolt geodeedi kutsetunnistus.

Marek Suviste

Marek Suviste

Rajatiste projekteerimise ja geodeesia osakonna juhataja

marek.suviste@nordecon.com

Betoonitööd

Nordeconi tütarettevõte NOBE – Nordecon Betoon on spetsialiseerunud ehituse peatöövõtule ning betoonitöödele ja raudbetoonelementide montaažile.

NOBE inseneridel on laialdane kogemus igas mahus betoonkonstruktsioonide teostamisel:

 • Hoonete raudbetoonkarkassid
 • Parkimismajad
 • Järelpingebetooni lahendused
 • Tööstusrajatised
 • Sillad, viaduktid, tunnelid
 • Betoonmahutid
 • Betoonpõrandad

Uuri lisa www.nobe.ee

Teehoole ja liikluskorraldus

Nordeconi tütarettevõte Tariston teostab aastaringselt riigimaanteede hooldustöid Järva maakonna riigimaanteedel, sh riigi kõige kaasaegsemal Tallinn-Tartu maanteel ning paljude valdade kohalikel teedel. Hooldaja kohuseks on maantee ja teekaitsevööndi hooldamine, talvine lume- ja libeduse tõrje, säilitusremont, teekasutuse korraldamine ning muu tegevus, mis on seotud teede korrashoiuga. Meie soov ja eesmärk on liiklejatele aastaringselt ohutu ning pingevaba liiklemise võimaldamine riigi põhi- ja kõrvalmaanteedel.

Tariston pakub ka liikluskorralduslikke tervikteenuseid – liikluskorraldusprojektide koostamine, ehitusaegne liikluskorraldus ja statsionaarsete liikluskorraldusvahendite tootmine ning paigaldus.

Alvar Aedma

Teehoolde valdkonna juht

infoteen@tariston.ee

Enn Truska

Liikluskorralduslikud tervikteenused ja liikluskorraldusvahendite tootmine ning paigaldus

enn.truska@tariston.ee

Mäendus

Ehitusmaavara karjääride töö koordineerimise ja arendamisega tegeleb Nordeconi tütarettevõte Tariston, kelle mäetööde üksus varustab ehitusobjekte täitematerjalidega. Meie poolt pakutavad materjalid – liivad, kruusad ja killustikud leiavad kasutust asfaltbetooni tootmisel, teehooldes, tee-ehituses ja ka üldehitusobjektidel.

Tariston omab üle kahekümne igapäevaselt toimiva puistematerjali karjääri Eestimaa erinevais piirkondades. Ekspluatatsioonis olevatest karjääridest varustatakse kontserni ettevõtteid ja kõiki koostööpartnereid kvaliteetse ehitusmaterjaliga nii, et keskkonnaressurssi kasutava tegevuse käigus oleks tagatud kõik keskkonnahoiu nõuded. Arendustöö uute karjääride avamiseks käib edasi –  püüame parandada täitematerjalide varustuskindlust strateegiliselt olulistes piirkondades, sh suurobjektide läheduses.

Täpsemat infot kontaktide, karjääride asukohtade, pakutavate materjalide ja toodete ning nende kvaliteedi kohta on leiab: http://tariston.ee/teenused/maendus

Tehnika rent

Tehnika rendiga tegeleb Nordeconi tütarettevõte Kaurits, kelle põhilisteks tegevusaladeks ongi teedeehitus- ja mullatöömasinate renditeenuse osutamine ning taristuehitustööde teostamine alltöövõtu korras. Kauritsa rendipargis on kokku ligi 40 erineva varustusega roomikekskavaatorit, buldooserit ja pinnaserulli. Kaurits rendib välja ka hüdrovasaratega varustatud suuri (>30 tonni) roomikekskavaatoreid.

Kauritsal on kaasaegne hooldus- ja remondikeskus Kose vallas.