Hoonete ehitus

Tegevusvaldkonnad

Hoonete ehitus

Meil on suur kogemus erineva kasutusotstarbega hoonete ehitamisel, Nordeconi poolt ehitatud objektide seast leiab nii äri- ja kaubandushooneid, kortermaju kui laia spektriga ühiskondlikus kasutuses olevaid hooneid. Meie tugevuseks on komplekssed ja keerulised objektid, kuid tänu suurele meeskonnale võtame hea meelega ette ka väiksemaid projekte.

Saame oma klientidele pakkuda kogu ehitusprotsessi juhtimist alates projekteerimisest, keskkonna kujundamisest kuni hoone ehituse ja ostuprotsessini, seda nii projektijuhtimise kui peatöövõtu teenust pakkudes. Meil on olemas kogu vajalik oskusteave, et aidata jõuda soovitud tulemuseni – mõtleme kaasa ja pakume omalt poolt välja optimaalseima lahenduse.

Heida pilk meie tehtud töödele ja võta ühendust!

Priit Luman

Priit Luman

Hoonete ehituse divisjoni juht

priit.luman@nordecon.com

Tehtud tööd

Rajatiste ehitus

Rajatiste ehitus

Eestis on vähe ettevõtteid, kellel oleks oma kogemustepagasist ette näidata sedavõrd mitmekesine portfell erinevaid rajatisi ja teisi insenertehniliselt keerukaid objekte kui Nordeconil.

Oleme uhked oma spetsiifiliste teadmiste ja kogemustega meeskonna üle, kes suudab pakkuda tänapäevaseid kvaliteetseid lahendusi iga raskusastme väljakutsetele nii rajamisel kui rekonstrueerimisel.

Meie varasemate tööde hulka on kuulunud:

 • Sadamakaid- ja rajatised ning muud vesiehitised
 • Sillad ja viaduktid
 • Militaarehitised
 • Keskkonnaehituse valdkonnas vee ja kanalisatsiooni välistrassid, samuti pumplad, joogiveetöötlusjaamad ja reoveepuhastussüsteemid
 • Prügilad ja ladestusalad
 • Välistrassid ja veetöötlus
 • Raudteede aluskonstruktsioonid ja -rajatised, samuti raudteede pealisehituse, elektri- ja automaatikatööde projekteerimine ja ehitus

Tehtud tööde seas leidub palju tuttavaid tähtobjekte. Võta ühendust, vaatame üle, kuidas saame teineteisele kasulikud olla!

Erkki Suurorg

Erkki Suurorg

Insenerehituse divisjoni juht

erkki.suurorg@nordecon.com

Tehtud tööd

Kinnisvaraarendus

Nordeconil on pikaajaline kinnisvaraarenduse kogemus erinevatest Eesti linnadest, eelkõige Tallinnas, Tartus ja Pärnus. Põhiliselt oleme tegelenud kortermajade arendusega, seda nii üksikute hoonete kui tervete elurajoonidena.

Koostööettepanekutega olete teretulnud ühendust võtma!

Katrina Šokman

Katrina Šokman

Kinnisvaraarenduse osakonna juht

katrina.sokman@nordecon.com

Meie arendused

Seileri Kvartal

Uus elamukvartal Pärnu kesklinnas

Võidujooksu 8c, Tallinn

Uus korterelamu Kadrioru piiril

Aruküla tee 2, 4, 6, Tartu

Kolm korterelamut vaatega Emajõe äärsele kaitsealale

Nõmme tee 97, Tallinn

Uus korterelamu Kristiines

Hane 2, 2a, Tallinn

Mugava asukohaga korterelamud Kristiines

Haki 7, Haraka 6, Tammelinn, Tartu

Üheksast korterelamust koosnev elurajoon Tammelinnas

Magasini 29, Tallinn

Uued ridaelamud Veerenni miljööväärtuslikus asumis

Muud tegevusvaldkonnad

Projekteerimine

Nordeconi tegevusalade hulka kuulub ka hoonete projekteerimise juhtimine. Oma igapäevatöös kasutame üha enam mudelprojekteerimise ehk BIM võimalusi. Selleks oleme loonud omaette meeskonna, kelle ülesandeks mudelite koostamise koordineerimine kui ka mudelite enda loomine.

Madis Kerner

Madis Kerner

Hoonete projekteerimise osakonna juht

madis.kerner@nordecon.com

Teede ehitus

Teede ehitusega tegeleb kontserni tütarettevõte Tariston. Teostame keskmisest suuremaid ja insenertehniliselt keerukamaid teedeehituse töid kogu Eesti piires:

 • Teede ja tänavate ehitus (sh tehnovõrgud)
 • Infrastruktuuri ehitus avalikus linnaruumis
 • Sildade ja tunnelite ehitus
 • Pinnasetööd ja aluste ehitus
 • Asfaltbetoonkatete ehitus
Kaspar Kaldjärv

Kaspar Kaldjärv

Tariston AS juhatuse esimees

kaspar.kaldjarv@tariston.ee

Teehoole ja liikluskorraldus

Nordeconi tütarettevõte Tariston teostab aastaringselt riigimaanteede hooldustöid Järva maakonna riigimaanteedel, sh riigi kõige kaasaegsemal Tallinn-Tartu maanteel ning paljude valdade kohalikel teedel. Hooldaja kohuseks on maantee ja teekaitsevööndi hooldamine, talvine lume- ja libeduse tõrje, säilitusremont, teekasutuse korraldamine ning muu tegevus, mis on seotud teede korrashoiuga. Meie soov ja eesmärk on liiklejatele aastaringselt ohutu ning pingevaba liiklemise võimaldamine riigi põhi- ja kõrvalmaanteedel.

Tariston pakub ka liikluskorralduslikke tervikteenuseid – liikluskorraldusprojektide koostamine, ehitusaegne liikluskorraldus ja statsionaarsete liikluskorraldusvahendite tootmine ning paigaldus.

Alvar Aedma

Teehoolde valdkonna juht

infoteen@tariston.ee

Enn Truska

Liikluskorralduslikud tervikteenused ja liikluskorraldusvahendite tootmine ning paigaldus

enn.truska@tariston.ee