Kadrina veetöötlusjaam

Tellija: Kadrina Soojus AS

Veetöötlusjaama veetoodang on Q=250m³/d ja maksimaalne voolu hulk Qmax=18 m³/h.

Eelmine Kõik projektid Järgmine