Kohila reoveepuhasti

Tellija: Kohila Maja OÜ

Reoveepuhasti reostuskoormus on 6 567 IE ja reoveekogus Qkesk=880 m³/d ja Qmax=1 400 m³/d. Kohila uus reoveepuhasti on kaasaaegselt automatiseeritud ja tagab nõutava heitveekvaliteedi väga erinevates koormusrežiimides, olles seejuures hõlpsasti hooldatav. Lisaks päevas kuni 1 400 m³ reovett vastu võtvale puhastile rajati ka 2 522 m² suurune komposteerimisväljak bioprotsessis tekkiva liigmuda käitlemiseks, puhastati olemasolevad biotiigid ning likvideeriti vana amortiseerunud puhasti.

Eelmine Kõik projektid Järgmine