Hüüru aleviku veetöötlusjaam

Tellija: Kovek AS

Veetöötlusjaama veetoodang on Q=168 m³/d ja maksimaalne voolu hulk Qmax=11 m³/h.

Eelmine Kõik projektid Järgmine