Põltsamaa reoveepuhasti ehitus

Tellija: Põltsamaa Varahalduse OÜ

Asukoht: Põltsamaa

Reoveepuhasti reostuskoormus on 25 000 IE ja reoveekogus Q=435 m³/d.

Eelmine Kõik projektid Järgmine