Nordecon ühendab tütarettevõtted Nordecon Ehitus ja Nordecon Infra

Ehituskontsern Nordecon International AS emaettevõte ühendab endaga tütarettevõtted Nordecon Ehitus ASi ja Nordecon Infra ASi. Nordecon loodab ühendamisega tõhustada oluliselt kontserni juhtimist muutunud oludes ja saavutada aastas püsikulude kokkuhoidu suurusjärgus 1 miljon eurot.
„Ümberkorralduse peamine eesmärk on kontserni äritegevuse juhtimise tõhustamine ja efektiivsuse säilitamine oludes, kus ehitusmahud on turgudel oluliselt vähenenud ning pole põhjust arvata, et need pöörduksid lähiaastatel kiirele tõusule,“ ütles Nordecon International ASi nõukogu esimees Toomas Luman. “Oleme veendunud, et keerulised ajad nõuavad konkreetseid otsuseid ning turu muutustele tuleb reageerida paindlikult ja kiiresti. Kontsern jätkab tegevust kõigis tänagi aktiivsetes ehitusvaldkondades – loodetavasti senisest veelgi fokuseeritumalt, sest juhtimisahel lüheneb oluliselt.”
“Loodetav püsikulude kokkuhoid tänastel hinnangutel umbes miljon eurot aastas on samuti igati arvestatav summa,” märkis Toomas Luman. “Kogu ühendamise protsess jõuab lõpule käesoleva aasta viimastel kuudel ning 2011. aastasse saab ettevõte siseneda juba uuendused läbinuna.”
„Poolteist aastat tagasi kontserni ümberstruktureerimisega alustades ja Nordeconi nimega välja tulles ei osanud me ette näha, et uued põhitegevuse juhtimisega seotud muudatused kontsernis tuleb läbi viia nii ruttu,” sõnas Nordecon International ASi juhatuse esimees Jaano Vink „Vaevalt oskas toona keegi ennustada, et majanduskriisi mõju ehitusturule Eestis ja tema naaberriikides nii suureks osutub ning ehitusfirmade laienemisplaane kodu- ja välisturul drastiliselt mõjutab. Oleme alati pidanud õigeks paindlikku lähenemist, mis muu hulgas tähendab täna kontserni lähiaja strateegia ja sisemise struktuuri muutmist ning tütarettevõtete Nordecon Ehitus ja Nordecon Infra ühendamist valdusfirma Nordecon Internationaliga.“
„Eesti ehitusturg on põhja kompamas, kuid keegi ei tea täpselt, kui kaua me seal peame viibima – optimistlikult võttes saaks mahtude kasvu ehituses loota pigem 2012. aastal,” sõnas Jaano Vink. „Nõukogu poolt 2010-2012 aastaks kinnitatud strateegia kohaselt keskendume lähiaastail peamiselt tegevusele Eesti turul. Liigume edasi samm-sammult, kindlustades kasumlikkuse paranedes oma stardipositsiooni tulevikuks. Tänane ettevõtete ühendamine ei tähenda selja keeramist senistele välisturgudele. Oleme endiselt valmis nendel tegevust jätkama niipea , kui selleks on olemas majanduslik põhjendus.“

Eelmine Kõik postitused Järgmine