Nordecon Infra uuendab Kadrina alevikus 25 miljoni krooni eest vee- ja kanalisatsioonitorustikku

Nordecon Infra AS sõlmis täna Kadrina vallale kuuluva ettevõttega Kadrina Soojus AS lepingu, mille kohaselt uuendatakse aleviku vee- ja kanalisatsioonivõrgustik ning pumplad. Ehitustööde maksumuseks on 25,2 miljonit krooni.

„Kui seni võib mõnigi Kadrina elanik joogiveel tunda liigset rauamaitset või kaua seisev vesi omandab spetsiifilise ebameeldiva lõhna, siis nende ehitustööde tulemusel peaks need mured edaspidi lahenema. Vee kohatiste kvaliteediprobleemide põhjuseks on paljuski vanad roostes trassid ja ka see, et seni on tulnud vesi puurkaevudest tarbijani otse, filtreerimata kujul, “ ütles Nordecon Infra ASi juhatuse esimees Erkki Suurorg. „Nõuded veevärgile ja kanalisatsioonile on muutunud üha karmimaks ning neist lähtudes tehakse uuendustööd ka Kadrina veevärgis.“

Erkki Suurorgi sõnul vahetatakse Kadrina veetrassist välja kõige vanem osa, mis tähendab muuhulgas ka seda, et üles kaevatakse Tehnika tänav täies ulatuses. Viimane tekitab elanikele mõne aja jooksul paratamatult ebamugavusi.

Projekti käigus rekonstrueeritakse Kadrina reoveepuhasti, kanalisatsioonitorustikke umbes 2,5 kilomeetri ulatuses ja veetorusid umbes 480 meetri ulatuses ja kolm puurkaevu pumplat. Pumplate juurde rajatakse veetöötlusseade ja veereservuaarid, et tagada katkematu veevarustus. Torustike pikkusele lisanduvad vee- ja kanalisatsiooni liitumispunktide ja majaühenduste ehitamis- või rekonstrueerimistööd.

Erkki Suurorgi sõnul alustatakse projekteerimistöödega septembris ning valmis saavad ehitustööd 2012. aasta alguses.

Kadrina aleviku vee- ja kanalisatsioonirajatiste projekteerimis- ja ehitustöid rahastatakse Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi abil.

Eelmine Kõik postitused Järgmine