Nordecon Internationali esimese poolaasta käive oli 585,2 miljonit krooni

Ehituskontserni Nordecon International ASi 2010. aasta I poolaasta auditeerimata müügitulu oli 585,2 miljonit krooni, mis on 52% vähem kui eelmise aasta samal perioodil. Kontserni puhaskahjum oli 2010. aasta esimesel poolel 65,3 miljonit krooni. Poolaasta majandustulemusi mõjutasid märgatavalt tihedast konkurentsist tulenev suur surve hindadele ning möödunud talve ilmaolud.

„Ehitusettevõtetele on viimased aastad olnud katsumusterohkeks proovikiviks, kus turumahud on langenud kümnetes protsentides,” sõnas Nordecon International ASi juhatuse esimees Jaano Vink. „Oleme viimased poolteist aastat juhtinud tähelepanu asjaolule, et tõenäoliselt saab kõigile ehitajatele raskeim periood olema 2010. aasta keskpaik. Nii ongi läinud – seda näitavad ka meie enda tulemused. Tuleviku suhtes oleme juba optimistlikumad. 2010. aasta on ehitusturul languse põhi ning edaspidi hakkab ehitussektor tasapisi kosuma.”

„Kontserni I poolaasta kahjumliku tegevuse põhjustasid koosmõjus ehitustegevuse sesoonsus, ebasoodsad ilmastikumõjud ja antud hinnangud võimalikele kahjumitele projektidest, mis võideti enne sisendhindade tõusule pöördumist,“ sõnas Jaano Vink. „Täna on meie eesmärk keskenduda kontsernis jätkuvalt edukalt toiminud kulude kokkuhoiule (võrreldes möödunud aastaga -40%) ning kasumlikkuse taastamisele. Meie prioriteediks ei ole käibe kasv iga hinnaga, kuna sellega kaasneks põhjendamatute riskide võtmine lähitulevikuks.“

„Turul tervikuna vähendas tihe konkurents ellujäämise nimel pakutavate ehitusteenuste lõpphindu liiga järsult ja seos sisendhindade muutustega kohati kadus,” ütles Jaano Vink. „Eriti viimasel poolaastal alanud pikaajaliste projektide puhul, kus ainsaks valikukriteeriumiks on hind, on täna reaalne risk, et raskelt saadud leping võib osutuda päästerõnga asemel veskikiviks. Praegune turuolukord on veel mõnda aega väga keerukas ning sellest lähtuvalt tuleb meil ka tegutseda. Kontserni juhatus on teinud nõukogule ettepanekud korrigeerida strateegilist tegevuskava aastateks 2010-2012, et reageerida paindlikult ja kiiresti turu muutustele ning siseneda edukalt järgmisse majanduskasvu perioodi.“

Eelmine Kõik postitused Järgmine