Nordecon Infra osaleb Maardu linna veevärgi enam kui 100 miljonit krooni maksvatel ehitustöödel

Nordecon Infra AS juhtivpartnerina koos ühispakkujaga Arco Ehitus OÜ sõlmisid ehituse töövõtulepingu ASiga Maardu Vesi ja OÜga Loo Vesi, mille kohaselt uuendatakse kuni 110,2 miljoni krooni eest vee- ja kanalisatsioonivõrgustikku Maardu linnas ning Jõelähtme valla Iru ja Uusküla külades.

Nordecon Infra AS ja Arco Ehitus OÜ poolt ASiga Maardu Vesi sõlmitud lepingu maht on 105,9 miljonit krooni ja OÜga Loo Vesi sõlmitud lepingu suuruseks on vastavalt 4,3 miljonit krooni. Tööde maksumuse jagunemine ühispakkujaist lepingupartnerite vahel lepitakse kokku täpsemalt tööde teostamise käigus, kuid hinnanguliselt jaguneb see võrdselt.

„Ehitustööde tulemusel luuakse eeldused ja igati kaasaegsed võimalused Maardu linna varustamiseks Ülemiste järvest pärit kvaliteetse joogiveega, mis asendab tarbijale praegu kasutatava puurkaevuvee. Samuti hakkab linnaelanike reovesi edaspidi liikuma Paljassaare reoveepuhastusjaama,“ lausus Nordecon Infra ASi juhatuse esimees Erkki Suurorg. „Kuna töid tuleb teha kahe vee-ettevõtte trasside kohtumiskohas, puudutavad Maardu linna veevärgi suuremahulise uuendamisega seotud tegevused ka Jõelähtme valla Iru- ja Uusküla küla ning nende vee- ja kanalisatsioonitorustikke.“

Erkki Suurorgi sõnul rajatakse ja rekonstrueeritakse ehitustööde käigus torustikke ligikaudu 25 kilomeetri ulatuses, ehitatakse üks uus hoonega reoveepumpla ja rekonstrueeritakse üks olemasolev ning ehitatakse välja täiendavalt teine uus vee survetõstepumpla.

Nimetatud riigihange oli üks neljast Maardu linna veemajandusprojekti raames läbiviidavast vee- ja kanalisatsioonitorustike ning rajatiste ehituse riigihankest. Nordecon Infra AS ja Arco Ehitus OÜ alustavad Maardu linnas veevõrgu ehitustöödega sel kuul ning valmis saavad tööd septembris 2011, Jõelähtme valla asumites toimuvad tööd viiakse läbi 2010. aasta septembrist kuni järgmise aasta maikuuni. Kogu Maardu linna veemajandusprojekti maksumus on üle 390 miljoni krooni ning projekti raames korraldatud projekteerimis- ja ehitushangete rahastamine toimub Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi abiga.

Nordecon Infra AS (http://infra.nordecon.com/) on üks esimesi erakapitalil põhinevaid teedeehitusfirmasid Eestis (asutatud 1990. aastal). Lisaks teedeehitusele tegeleb ettevõte keskkonnaehitiste, sadamarajatiste ja välisvõrkude ehitamisega. Alates 2002. aastast kuulub Nordecon Infra AS NASDAQ OMX Tallinna börsil noteeritud Nordecon International kontserni koosseisu.

Nordecon International AS (www.nordecon.com) on 1989. aastal asutatud Eesti juhtivaid ehitusettevõtteid. Alates maist 2006 on Nordecon International noteeritud NASDAQ OMX Tallinna börsil. Kontserni kuulub lisaks emaettevõttele üle 15 tütarettevõtte. Kontserni konsolideeritud käive oli 2009. majandusaastal ligi 2,4 miljardit krooni. Kontsern andis 2009. aastal tööd 950 inimesele.

Eelmine Kõik postitused Järgmine