Nordecon tegutses teist kvartalit järjest põhitegevuse osas kasumlikult

Nordeconi kontsern tegutses mullu IV kvartalis teist kvartalit järjest brutokasumiga. Seda hoolimata asjaolust, et hinnangute täpsemaks muutumisega kajastati osadelt projektidelt täiendavaid kahjumeid ning teehooldelepingute täitmine viimases kvartalis oli kahjumlik. 2010. aastal kokku ulatus kontserni auditeerimata müügitulu 99,5 miljoni euroni. Aasta vältel toimunud kontserni bilansi puhastamine on lõpule jõudnud ning kontserni kahjumiks kujunes 12,5 miljonit eurot.

„Kontsernile senise tegutsemisajaloo raskeimaks kujunenud 2010. aasta lõppes hoolimata suurest kahjuminumbrist siiski helgemas meeleolus. Rõõmu teeb see, et teist kvartalit järjest suutsime olla brutokasumi osas positiivsel poolel,“ lausus Nordecon ASi juhatuse esimees Jaano Vink. Nordeconi kontserni käive ulatus 2010. aasta IV kvartalis 24,3 miljoni euroni ja brutokasumi osas ületati napilt kasumilävi. Aasta tagasi oli käive samal perioodil 28,3 miljonit eurot ning kahjuminumber vastavalt 1,85 miljonit eurot. Jaano Vinki sõnul jõuti kasumisse hoolimata asjaolust, et kontsern kajastas üksikutelt projektidelt täiendavaid kahjumeid ning teehoolduse lepingute täitmine eelkõige mullu detsembris oli raskete ilmaolude tõttu kahjumlik.

„Viimast aitab ilmestada kas või asjaolu, et näiteks teedele libeduse tõrjeks puistatava soola kogus detsembris oli meie teehooldusäris oldud 8 aasta suurim ning ületas kolmekordselt koguseid, mis on kulunud  eelnevate  aastate leebematel talvedel. Sama lugu on ka hooldusele kuluva kütuse koguste ning muu kaasneva osas,“ selgitas Jaano Vink. „Samas on hooldelepingute tulu kuu kohta riigiga fikseeritud ja ei sõltu suuresti sellest, milline on konkreetse kuu ilmastik.“

Nordeconi üldhalduskulud eelmisel aastal olid kokku 4,9 miljonit eurot, vähenedes 2009. aastaga võrreldes 3,1 miljonit euro võrra. Üldhalduskulude osas täideti kaks eesmärki – vähenemine aastaga vähemalt 30% ja osakaal müügitulust alla 5%. „Hindan kõrgelt kontserni ettevõtete töötajate kohanemisvõimet vajalike kulukärbete ja muudatuste läbiviimisel, mis kokkuvõttes ei pärssinud meie suutlikkust toimida ehitusturu aktiivse liikmena,” sõnas Jaano Vink. „Pigem vastupidi – tehtud kärbete mõju järgmistele perioodidele on positiivne nii sesoonselt kui ka pikemas perspektiivis arvestades ehitusturu elavnemise võimalusi alates käesoleva aasta teisest poolest.“

Eelmise aasta lõpus kajastas Nordecon ka erakorralisi kahjumeid.  Pärnu Keskuse ehitustegevusest tulenevate nõuete allahindlus moodustas 2,7 miljonit eurot. Jaano Vinki sõnul on Pärnu Keskusega seotud nõuded tänaseks 100% alla hinnatud, kuna kontserni jõupingutused olukorra ratsionaalseks lahendamiseks ei leidnud ülejäänud asjaosalistelt toetust, ning sealt enam negatiivsed uudised ei tule. Samuti tõmmati 2010. aasta lõpuga joon alla Lätist lahkumise kuludele, kus netokahjumiks kujunes 0,5 miljonit eurot. Aasta alguses kajastatud 1,2 miljoni euro suuruse müügikasumi kõrval kajastati  endise tütarettevõtte Nordecon Infra SIA kohustuste tagamisega seoses 1,7 miljoni euro suurune kahjum.

„Kontserni lõpetamata tööde portfell on püsinud viimastel kvartalitel suhteliselt stabiilne, ulatudes eelmise aasta lõppedes 88,3 miljoni euroni. Oleme jätkuvalt meelestatud selliselt, et ei haara täna iga töö järele ega püüa mahte kasvatada projektidega, mille osas leiame, et võimalused täna eksisteerivate riskidega toimetulekuks on kasinad,“ ütles Jaano Vink.

Nordecon AS (www.nordecon.com) on 1989. aastal asutatud Eesti juhtivaid ehitusettevõtteid. Alates 2006. aasta maist on Nordecon noteeritud NASDAQ OMX Tallinna börsil. Kontserni kuulub lisaks emaettevõttele üle 10 tütarettevõtte. Kontserni konsolideeritud auditeerimata käive oli 2010. majandusaastal ligi 100 miljonit eurot.

Lisainformatsioon:
Jaano Vink, Nordecon ASi juhatuse esimees
Tel: + 372 615 4400, e-post: jaano.vink@nordecon.com

Eelmine Kõik postitused Järgmine