Ahtmes avati viimase 20 aasta Eesti suurim katlamaja

Nordecon AS ja Napal AS said valmis Kohtla-Järve Soojus AS-i poolt tellitud Ahtme tipukoormuse ja reservkatlamaja, mille lepingujärgne maksumus oli 8,6 miljonit eurot ning mis on viimase 20 aasta jooksul ehitatud suurim keskküttekatlamaja Eestis. Uus katlamaja varustab kaugküttega ligi 1300 objekti.

„Uus kaasaegne kaugkütte katlamaja on keskkonnasõbralik, ökonoomne ja töökindel,“ selgitas ASi Kohtla-Järve Soojus juhataja Jüri Mägi. “Tipukoormuse ja reservkatlamaja rajamine on oluline samm kohaliku soojusvarustuse tagamisel ja parendamisel. Ahtme tippkoormuse ja reservkatlamaja on Eesti taasiseseisvumisaja suurim kaugküttekatlamaja Eestis, mis tõstab oluliselt paljude virumaalaste elukvaliteeti. Katlamaja rajamine läks maksma 8,6 miljonit eurot, sellele lisandus gaasitrassiga liitumistasu ja kaks varemsoetatud katelt – kokku ligi 12,5 miljonit eurot.”

„Napali jaoks on Ahtme kõrgetasemeline katlamaja kahtlemata sajandi suurobjekt – uus katlamaja on võimas, kuid samas lihtsa tehnoloogilise skeemiga,“ ütles ASi Napal juhatuse esimees Toomas Laanpere. „Uue süsteemi eelis on kõrge katelde kasutegur, millega väheneb kütuse kulu soojusetootmiseks, samuti aitab see hoida tootmis- ning ka remondikulud madalad.“

„Tipukoormuse katlamaja koguvõimsus on 100 megavatti, millest 80 megavatti toodavad uued katlad,” ütles Nordecon ASi juhatuse esimees Jaano Vink. “20 megavatti kaetakse üle-eelmisel suvel vanasse Ahtme soojuselektrijaama paigaldatud kahe uue katlaga. Ehitustööde käigus rajati ka liitumised olemasolevate välisvõrkudega, sh paigaldati 500 meetrit uut soojatrassi. Uus reserv- ja tipukoormuse katlamaja töötab nii maagaasil kui ka põlevkiviõlil.”

Pildid: http://www.nordecon.com/root/et/projektid/teedeehitus/1399-view-148.html

AS Kohtla-Järve Soojus (www.kjsoojus.ee) käitleb soojus- ja elektrienergia koostootmisjaama Ahtmes ning Ahtme-Jõhvi soojusvõrke. Kohtla-Järve Soojus varustab kaugküttega Jõhvi linna, valda ning Kohtla-Järve Ahtme linnaosa. Kohtla-Järve Soojus on üks vähestest elektrijaamadest maailmas, mis kasutab kütusena põlevkivi.

Nordecon AS (www.nordecon.com) on 1989. aastal asutatud Eesti juhtivaid ehitusettevõtteid. Alates 2006. aasta maist on Nordecon noteeritud NASDAQ OMX Tallinna börsil. Kontserni kuulub lisaks emaettevõttele üle 10 tütarettevõtte. Kontserni konsolideeritud auditeerimata käive oli 2010. majandusaastal ligi 100 miljonit eurot.

Eelmine Kõik postitused Järgmine