Nordecon sõlmis Sillamäe Sadama taristu väljaehitamiseks lepingud väärtusega 20 miljonit eurot

Nordecon AS sõlmis lepingud Sillamäe Sadam ASiga sadama infrastruktuuri teise etapi väljaehitamiseks, tööde maksumus on 20 miljonit eurot. Nordecon hakkab augustis sõlmitud lepingute kohaselt ehitama ka Saue vallas Hüüru piirkonna kanalisatsiooni- ja ühisveevärgi võrgustikku, mille maksumuseks on 3,1 miljonit eurot. Mõlemad rajatiste valdkonna projektid valmivad 2012. aasta lõpuks.

Nordecon AS-i juhatuse esimees Jaano Vink märkis, et kontserni lepingute portfell täienes augustis töödega sadamaehituse ja tehnovõrkude valdkonnas 23 miljoni euro võrra. "Hetkel on Nordeconi rajatiste portfell hoonete omast veidi suurem just seetõttu, et Euroopa Liidu toel on valdkonnas tervikuna nõudlus suurem," selgitas Jaano Vink.

„Sillamäe sadama infrastruktuuri arendamise teise etapi käigus ehitab Nordecon uue kailiini kogupikkusega üle 800 meetri, valmistatakse kasutamiseks ette ca 40 ha ulatuses konteiner- ja üldkaupade terminali territooriumit ja paigaldatakse vajalik taristu konteinerkraanade tööks," rääkis Jaano Vink. „Samuti laiendatakse seoses 6 uue jaamatee ehitusega oluliselt raudteejaama kahetasapinnalise ristmiku autotunnelit. Tööde teostamiseks kulub ligikaudu 10 000 m³ betooni ning 6 000 tonni terast. Vesiehitus on Nordeconi üks põhikompetentse ning Sillamäe sadamas oleme varemgi kaisid ehitanud."

Lepingute kogumaksumus on 20 miljonit eurot, millele lisandub käibemaks. Töid alustatakse augustis 2011 ning planeeritakse lõpetada 2012. aasta viimases kvartalis.

„Teine ehitusleping sõlmiti Nordecon ASi ja AS Kovek vahel Harjumaal Saue vallas Hüüru piirkonna ühisveevärgi- ja kanalisatsioonitorustike ning -rajatiste ehitustööde teostamiseks. Nagu kõikidel muudel sarnastel töövõttudel on tegemist Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist kaasrahastatavate töödega," rääkis Jaano Vink. „Lepingu kogumaksumus on ligikaudu 3,1 miljonit eurot, millele lisandub käibemaks. Hüüru alevikus ja lähiümbruses rajatakse üle 8,5 km veetorustikke ning üle 12 km kanalisatsioonitorustikke. Lisaks ehitatakse ka veetöötlusjaam. Tööd peavad olema lõpetatud detsembris 2012."

Eelmine Kõik postitused Järgmine