Nordecon: Lõuna-Eesti „sajandi ehitusobjekt“ Koidula piirijaam on tellijale kasutamiseks valmis

Nordeconi poolt teostatud projekteerimis- ja ehitustööd Eesti ühe suurimaks taristukompleksiks kujunenud Koidula raudteepiirijaamas on valmis, tellija Riigi Kinnisvara AS koos jaamas opereerivate ametkondadega on võtnud objekti kasutusse ning rongid liiguvad uue jaama kaudu alates suve algusest. Kogu Koidula piirijaama ametlik avamine toimub 3. septembril.

„Alati on hea meel uute ehitusobjektide valmimise  üle ning veelgi parem on tunne, kui oleme saanud hakkama millegi erilisega – olgu siis tegemist väga mastaapse, ehituslikult keerulise või ühiskonnale olulise objektiga," lausus Nordecon ASi juhatuse esimees Jaano Vink. „Ligemale 100 hektaril laiuv ning Lõuna-Eesti „sajandi ehitusobjektiks" nimetatud Koidula piirijaam oli kindlasti ehitajatele erakordne väljakutse. Liiatigi oli tegemist pingelises turusituatsioonis väga kiire ajagraafikuga teostatud projekteerimis-ehitustöödega. Nordecon kandis Koidulas ehituse kogumahust suurema osa ning praeguseks on meie poolt teostatud tööd valmis ja tellijale kasutamiseks üle antud."

2010. aastal valminud Koidula raudteepiirijaama I ehitusetapi käigus ehitas Nordecon 22 hektaril raudtee muldkeha 25 kilomeetri rööbasteede tarbeks. Mullatööde kogumaht oli ligikaudu 2,2 miljonit kuupmeetrit. Samuti rajati 18 kilomeetri pikkuses torustikke, ehitati uus maantee 5 kilomeetri ulatuses ning 1,5 kilomeetri osas rekonstrueeriti olemasolevaid. Ehituse käigus rajati 6 uut silda ning remonditi üks. Kokku rajati 5 raudtee ja 33 maanteetruupi.

I ehitusetapi käigus ehitati välja ka tuletõrjeveevarustus koos eraldiseisva pumplaga. Lisaks torustikele on rajatud uus joogiveepumpla koos veepuhastussüsteemiga, 4 reoveepumplat ning uus bioloogiline reoveepuhasti. Samuti paigaldati elektrivarustuse süsteem, välis- ja tänavavalgustus, kaabli-, optika- ja sidekanalisatsioon  (sh ligi 100 sidekaevu ning enam kui 35 km kaablitorustikke).

2010. aasta lõpus võttis Nordecon üle ka katkenud Koidula piirijaama hoonete ehitamise tööjärje ning lõpetas ehitustööd. II ehitusetapi käigus rajati Koidula raudteepiirijaama kolm suuremat hoonet: kolmekorruseline ja 3100 ruutmeetri suurune jaama- ja büroohoone, 1400-ruutmeetrine tolli- ja veterinaarkontrolli hoone ning 1000-ruutmeetrine vedurite tehnohooldepunkt. Ehitamist jätkatud hoonetel olid valmis ainult karkassid, välja arvatud jaamahoone, millel olid osaliselt ka aknad ees ja katus peal. Lisaks rajati hoonetevahelised teed ja platsid ning ehitati välja kommunikatsioonid, reisijate ooteplatvormid ja tollihoone kaubaveoplatvorm, samuti kogu jaamaala hõlmav Politsei- ja Piirivalveameti poolt kasutatav videovalvesüsteem.

Põlvamaal Värska ja Orava vallas asuva Koidula raudteepiirijaama arendusala suurus on ligi 100 hektarit. Tegemist on Eesti ühe suurima taristukompleksi rajamisega, mille maksumus on ligi 70 miljonit eurot . Esimene rong saabus mööda uut Tartu-Petseri raudtee peateed piirijaama tänavu 26. mail.

Fotod: AS Nordecon

www.powerhouse.ee/Nordecon/Koidula.jpg

www.powerhouse.ee/Nordecon/Koidula1.jpg

Eelmine Kõik postitused Järgmine