Nordeconi rajatud Sillamäe piirieelne veokite parkla avab homme väravad

Homme avatakse pidulikult Nordeconi poolt ehitatud piirieelsete veokite parkla lühinimega Sillamäe TruckStop. Tööde tellijaks olid majandus- ja kommunikatsiooniministeerium ning AS Sillamäe Sadam. Ooteala rajamise maksumus oli 2,47 miljonit eurot, sellest 1,15 miljonit eurot Euroopa Liidu toetus.

"Kogu projekti maksumus kujunes suuremaks, kuna suur osa ehitistest ei olnud n-ö europrojekti osaks ning need tellis AS Sillamäe Sadam omavahenditest," selgitas Nordecon ASi juhatuse esimees Jaano Vink. "Vaieldamatult on tegemist märkimisväärse edasiminekuga piiriületuse hõlbustamiseks ning ooteaegade vähendamiseks ja piirkonnas mugavamaks muutmiseks."

"Meie jaoks oli tegu vastutusrikka tööga, millel on loodetavasti oluline mõju Euroopa Liidu ja Venemaa majandussidemete paranemisele," sõnas Jaano Vink. "Nagu kinnitavad ka rahvusvahelised uuringud, on investeeringute ligimeelitamisel piirkonda kõige prioriteetsema tähtsusega just logistika kvaliteet ja hästi väljaarendatud taristu."

Avamistseremoonial, mis algab Sillamäe sadamas reedel kell 13.00, võtavad sõna ASi Silmet Grupp nõukogu esimees Tiit Vähi, Euroopa Komisjoni transpordivolinik Siim Kallas, majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts,  siseminister Ken-Marti Vaher, Vene Föderatsiooni transpordiministri asetäitja Nikolai Asaul  ning Sillamäe linnapea Jelena Korshunova, kes annab ühtlasi üle ka ooteala kasutusloa.

Veokite ooteala rajamine Sillamäele likvideerib pikad piiriületust ootavate veokite järjekorrad maanteel, mis mõjub positiivselt liiklusohutusele, parandab veokijuhtide olmetingimusi ning võimaldab tagada veokijuhtide töö- ja puhkerežiimist kinnipidamise.

Europrojekti elluviimine oli ühtlasi ajendiks korrastada ka Sillamäe merepiiripunkti. Veokite ooteala ja hoone ehituse peatöövõtja oli Nordecon AS, projekteerija Alver Arhitektid OÜ, kogu kompleksi edasise toimimise eest kannab hoolt AS Silport Kinnisvara.

Parkla töö on seotud GirF OÜ poolt välja töötatud GoSwift Eesti-Vene piiriületamise elektroonilise järjekorrasüsteemiga, mis töötab kõigis Eesti Vabariigi maanteepiiripunktides (Narva, Koidula, Luhamaa) Venemaa suunal ja aitab sõidukijuhtidel Eesti-Vene piiri ületada mugavalt ja ilma liigse ootamiseta.

Sillamäe ooteala hakkab teenindama ainult veokeid, Narvas linnas asuv parkla teenindab sõiduautosid, busse ja vaid neid veokeid, mis võtavad koorma Narva linnast või selle ümbrusest. Sillamäe veokite ooteala on ühendatud Sillamäe sadama peavärava ja merepiiri tollipunktiga. Seetõttu on veokijuhtidel edaspidi võimalus teha valik – ületada Eesti-Vene maanteepiir Narvas või sõita Venemaale laevaga. Peale selle on võimalik Sillamäel sooritada tolliformaalsusi, koostada eeldeklaratsioone, sooritada tolliinfo elektroonset edastamist üle piiri, mis kiirendab piiriületust Vene poolel jms.

www.powerhouse.ee/Nordecon/Pilt1.jpg

www.powerhouse.ee/Nordecon/Pilt2.jpg

www.powerhouse.ee/Nordecon/Pilt3.jpg

www.powerhouse.ee/Nordecon/Pilt4.jpg

Eelmine Kõik postitused Järgmine