Nordecon ehitab 8,9 miljoni euro eest Luige liiklussõlme

Nordecon AS ja tema tütarettevõte Järva Teed AS sõlmisid täna Maanteeametiga lepingu Tallinna ringteel asuva Luige liiklussõlme rekonstrueerimiseks. Ehitustööde maksumuseks on 8,9 miljonit eurot ilma käibemaksuta.

 „Luige liiklussõlme ehitus on üks osa kavast laiendada Tallinna ringtee 4-rajaliseks I klassi maanteeks koos olemasolevate viaduktide ja sildade ümberehitusega ning uute eritasapinnaliste liiklussõlmede,  kogujateede ja kergliiklusteede rajamisega," lausus Nordecon ASi juhatuse liige Erkki Suurorg. „Tallinn ja selle lähialad on viimasel kümnendil kiirelt arenenud, mistõttu on suurenenud nii linnasisene kui ka linna ümbritseva ringtee liikluskoorumus. See kõik mõjutab liiklusohutust ning samuti pole vähetähtis põhimaanteede ja sadamate vahelise ühendustee läbilaskevõime ja kvaliteet."

Erkki Suurorgi sõnul näeb Luige liiklussõlme rekonstrueerimise projekt ette ligemale 3 kilomeetri ulatuses Tallinna ringtee ehitamist 4-rajaliseks eraldusribaga maanteeks. Tallinn-Rapla-Türi maantee ristumine Tallinna ringteega on lahendatud eritasandilise ristmikuna, mille käigus ehitatakse välja 66-meetrine viadukt. Pöörete sooritamiseks on mõlemale poole Tallinna ringteed projekteeritud ringristmikud. Maha- ja pealesõidud Tallinna ringteelt hakkavad toimuma kiirusemuuteradade kaudu.

Lisaks on projekteeritud kergliiklustee 57-meetrine viadukt olemasoleva Kaare tee asukohta. Samas piirkonnas paiknevad ka mõlemal pool Tallinna ringteed bussipeatused, mis on läbivast liiklusvoost eraldatud. Bussipeatused on projekteeritud ka Tallinn-Rapla-Türi lõunapoolse ringi piirkonda.

Luige aleviku piirkonda elamualadele on kavas ehitada 1,6 kilomeetri ulatuses müratõkkeseinu.

Kokku on uute või rekonstrueeritavate teede pikkuseks 8,5 kilomeetrit, asfaltbetoonkatet paigaldatakse ligikaudu 100 000 ruutmeetri ulatuses.

 Ehitustööde lõpptähtaeg on juuli 2013.

Eelmine Kõik postitused Järgmine