Nordecon lõpetas Võru linnas veevärgi ehitustööd

Nordecon AS lõpetas Võru linnas Taara elamupiirkonna, Räpina mnt piirkonna ja Kose tee vee-ja kanalisatsioonisüsteemide projekteerimis- ning ehitustööd, mille maksumuseks kujunes  ilma käibemaksuta ligemale 1,3 miljonit eurot. 
 
 „Uute torustike valmimine võimaldab senisest suuremal arvul Võru elanikke varustada kvaliteetse ja kõigile nõuetele vastava joogiveega ning samuti on tagatud reovee keskkonnasõbralik kokkukogumine ja puhastamine. Tulevikus vähenevad lekked ja veekadu, mis peaks rõõmustama nii tarbijaid kui ka kohalikku vee-ettevõtet,“ lausus Nordecon ASi juhatuse liige Erkki Suurorg. „Ehitajana valmistab rahulolu samuti see, et vaatamata väga kõrgele põhjavee tasemele ja rasketele geoloogilistele tingimustele  lõpetati tööd  tähtaegselt.“ 
 
 AS Võru Vesi juhatuse liige Sairos Hõrak lausus, et Kagu-Eesti tänasel vee- ja kanalisatsioonitrasside ehitusmaastikul on jäänud AS Nordecon meelde vastutustundliku peatöövõtjana ning  kvaliteetse ehituskultuuriga ettevõttena. „Tellijal on hea meel, et projekteerimis- ja ehitustööd kulgesid ilma suuremate takistusteta ning objektid on valminud tähtaegselt. Töövõtjal, omanikujärelevalvel ning tellijal erimeelsusi projekti elluviimisel ei olnud. Samuti on hea meel, et saame uutes Võru linna piirkondades pakkuda elanikkonnale ning ettevõtetele võimalust liituda ühisveevärgi ja kanalisatsiooni teenustega.“
 
Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi toele projekteeriti ja ehitati "Võru linna veemajandusprojekti" raames välja veetorustikku ca 4,5 km, kanalisatsioonitorustikku ca 4 km ning survekanalisatsioonitorustikku 0,7 km ulatuses, lisaks ehitati kaks reoveepumplat. Samuti rajati ligemale 100 uut liitumispunkti ning rekonstrueeriti ligi ca 20 olemasolevat liitumispunkti. Tööde tellijaks oli AS Võru Vesi ning inseneriks AS Infragate Eesti.           
Eelmine Kõik postitused Järgmine