Nordecon lõpetas vee- ja küttetorustike ehitustööd Saku aleviku keskosas

Nordecon AS lõpetas tähtaegselt Saku ühisveevärgi- ja kanalisatsioonirajatiste ning kaugküttetorustike ehitustööd Saku aleviku II piirkonnas.
 
„Saku alevikus teostatud vee- ja  kanalisatsiooni- ning küttetrasside rekonstrueerimise ehitustööd oli meie meeskonnale pingeline väljakutse, mille tähtaegse lõpetamise üle on hea meel,“ ütles Nordecon ASi juhatuse liige Erkki Suurorg. „Operatiivset lahendamist, otsustamist ja tegutsemist nõudvad projektid õnnestuvad vaid juhul, kui kõik osapooled panustavad ühise eesmärgi nimel. Ehitajana tahame tänada tellijat – Saku Maja ASi,  Saku vallavalitsust ja järelevalvet teostanud Infragate Eesti ASi ladusa koostöö eest. Ühtlasi   täname kõiki piirkonna elanikke mõistva suhtumise eest ehitusperioodil. Eesmärk tagada järgnevateks aastakümneteks kaasaegsete süsteemidega puhas vesi ja efektiivne küttesüsteem Saku aleviku keskosas on nüüd täidetud.“ 
 
„Saku II piirkond sai uued torustikud ning uue väljanägemise tiheda koostöö tulemusena,“ lausus Saku Maja juhataja Marko Matsalu. „Tellijana rõõmustas meid koostöö osas ehitajatega see, et viimased ei püüdnud kulude kokkuhoiu mõttes otsida pidevalt odavamaid lahendusi, vaid oli häälestatud lõppeesmärgi saavutamisele. Suured tänud tehtud töö ning väga hea koostöö eest Nordecon ASile, Saku vallavalitusele ja objekti rahastanud Keskkonnainvesteeringute Keskusele.“
 
Ehitustööde käigus loodi üle 370 puhta joogivee- ja kanalisatsiooniliitumispunkti. Selleks ehitati välja 23 kilomeetrit ühisveevärgi- ja kanalisatsioonitorustikke, 4 reoveepumplat ja veemõõdusõlm. Kannikese katlamaja piirkonnas renoveeriti üle 1,7 kilomeetri kaugkütte torustikke. 
 
Saku ühisveevärgi- ja kanalisatsioonirajatiste ning kaugküttetorustike ehitustöid rahastasid Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond ja Saku Maja AS. Projekteerijaks oli AS Kommunaalprojekt ning järelevalvet teostas Infragate Eesti AS.  Tööde maksumuseks oli koos käibemaksuga üle 3,7 miljoni euro.
 
Saku vallavalitsuse eestvedamisel ja täiendaval rahastamisel ehitati samaaegselt Saku aleviku II hankepiirkonna kommunikatsioonitrassidega välja ka uued tänavad, tänu millele on Saku antud piirkonna elukeskkond oluliselt paremaks muutunud.   
Eelmine Kõik postitused Järgmine