Nordeconi müügitulu kasvas I poolaastal 62,9 miljoni euroni

Nordecon ASi I poolaasta müügitulu oli 62,9 miljonit eurot, mis on 16% enam kui möödunud aasta samal ajal. Kontsern teenis 2,2 miljoni euro suuruse brutokasumi, kui aasta varem tegutseti 1,4 miljoni euro suuruse kahjumiga. Nordeconi ehituslepingutega kaetud teostamata tööde portfell on 166 mln eurot, mis on 19% enam kui möödunud aastal. 
 
„Esimest poolaastat võib antud turuolukorras normaalseks pidada. Vaadates kuue kuu majandustulemusi aga viimase paari aasta kontekstis, on põhitegevuse kasumisse jõudmine meile oluliseks töövõiduks,” ütles Nordecon ASi juhatuse esimees Jaano Vink. „Kasumlikkuse taastamisse on väga suure panuse andnud kontserni restruktureerimine, eesmärgistatud kulujuhtimine ja tööprotsesside ümberkujundamised viimastel aastatel.“
 
Jaano Vingi sõnade kohaselt teeniti oluline osa kasumist II kvartalis, mil puudusid I kvartalile iseloomulikud tulemust negatiivselt mõjutavad ilmastikutingimused ning tehnoloogilise pausiga seotud püsikulud. „Samuti puudusid võrreldes eelmise perioodiga aastatel 2009-2010 sõlmitud lepingute kajastamisest tulenevad kahjumid,“ lisas Jaano Vink. „Ehitus on hooajaline äri ning majandustulemus tervikuna sõltub sellest, kui pehme on talv ning kui pikaks kujuneb ehitamiseks kõige paremini sobiv periood . Sellest sõltub otseselt ka teise poolaasta tulemus.“
 
„Müügitulu oli oodatult eelmise aasta omast suurem, mis on Nordeconi edukast pakkumistegevusest kujunenud lepinguportfelli kasvu vaadates loogiline. Teostamata tööde portfell on hetkel koguni 19% mahukam kui aasta eest ning ulatub 166 miljoni euroni,” selgitas Jaano Vink. „Head meelt teeb eratellijate projektide lisandumine hoonete valdkonna  töödeportfelli. Majanduses on sellel aastal toimunud tajutav elavnemine ning see on mõju avaldamas ka ehitussektorile.” 
 
Jaano Vink märkis, et ehitusturg jätkab sel aastal kasvu, sest turul on nii EL-projekte kui ka ehitussektorisse suunatud CO2 kvoodiraha. „Vaadates tulevat aastat, siis tundub, et kui turule ei tule juurde olulisel hulgal eratellijaid, võib ehitusturu kasv peatuda ning turg isegi langeda. Põhjuseks on ELi toetuste lõppemine selleks eelarveperioodiks (2013. aasta lõpp). Toetustingimused näevad ette, et raha peab olema selleks ajaks välja makstud, mis tähendab, et näiteks praegu turul olulist mahtu andvaid, kuid reeglina üle 1,5 aasta pikkuseid veevärgi projekte enam alustada ei saa. Vähemalt mitte enne kui uus EL-eelarve on teada,“ selgitas Jaano Vink. „Sellest tulenevalt tõotab tihe konkurents jätkuda nii sellel kui ka järgmisel aastal. Töö saamise ja teostamise tõhusamaks muutmise võimaluste otsimiste osas ehitajad omale puhkepause lubada ei tohi.“
 
„Tihenevas konkurentsis püsimiseks vajab iga suurorganisatsioon uusi investeeringuid,” sõnas Jaano Vink. „Nii on ka Nordecon üle pika aja investeerimas tehnikasse ja tehnoloogiasse. Esimesel poolaastal investeerisime põhivahenditesse ligikaudu 1,7 miljonit eurot, millest suure osa moodustasid uue mobiilse asfalditehasega seotud väljaminekud. Juuli lõpu seisuga on tehas ka edukalt käivitatud.“
 
Nordecon tegutseb jätkuvalt kahes põhivaldkonnas, milleks on hoonete ja rajatiste ehituse projektijuhtimine ja peatöövõtt. Nende osakaal müügitulust on eesmärgipäraselt enam-vähem võrdne, vastavalt 46% ja 54%. Rajatiste veidi suurem osakaal peegeldab praegust olukorda ehitusturul, kus enam annavad tooni Euroopa Liidu poolt toetatud valdkonnad nagu teed, keskkonnaehitus ning tehnovõrgud.
Eelmine Kõik postitused Järgmine