Nordecon lõpetas Pärnus Rääma prügila sulgemistööd

Nordecon lõpetas Pärnus ligemale 28 hektaril laiunud Rääma prügila sulgemistööd, mille maksumuseks kujunes 3,45 miljonit eurot. Lisaks prügimäe katmisele ja prügikeha isoleerimisele rajati prügilale gaasikogumissüsteem ning koostootmisjaam elektri ja sooja tootmiseks.

„Hea on tellijale üle anda ehitusobjekte, mis on teostatud korralikult ning kus kõik osapooled on tulemusega rahul. Nordeconil on olnud võimalus pärnakaid rõõmustada mitmel aastal järjest – kui mullu remontisime ära Pärnu ümbersõidu Papiniidu silla, siis praeguseks on valmis saanud linnale oluline keskkonnaobjekt Rääma prügila sulgemise näol," ütles Nordecon ASi juhatuse liige Erkki Suurorg. „Prügila sulgemise eesmärkideks oli õhu, pinna- ja põhjavee ning pinnase reostuse vähendamine, samuti on sellel mastaapsel territooriumil tehtud vajalikud heakorrastustööd. "

Erkki Suurorgi sõnul tuli ehitajal Räämas paigaldada ümber prügikeha vettpidav sulundsein, mis takistaks prügimäest eralduva reostunud pinnasevee sattumist Pärnu piirkonna põhjavette ja samuti Pärnu jõkke. „Nõrgveed kogutakse kokku ja juhitakse läbi niisutustorustike tagasi kaetud prügikehasse või siis juba Pärnu linna kanalisatsioonivõrku edasiseks puhastamiseks AS Pärnu Vesi reoveepuhastusjaamas."

Lisaks tuli prügikeha katta selliselt, et sademeveed  ei tekitaks täiendavat reostust. Prügikeha kaeti vett mitteläbilaskva bentoniitmatiga, mille peale paigaldati drenaažikiht ja täiendav pinnasekiht. „Tulemuseks on kena haljastatud ala, mida võib tulevikus kasutada juba erinevatel viisidel vabaaja veetmiseks või ka muul eesmärgil," selgitas Erkki Suurorg.

Kuna prügikehast eralduv metaan on keskkonnale kahjulik, siis paigaldas Nordecon Rääma Prügilasse ka gaasi kogumissüsteemi ning prügilagaasil toimiva koostootmisjaama.

Kogu gaasist toodetav elekter edastatakse Eesti Energia elektrivõrku ja toodetav soojus kasutatakse ära prügila haldajast OÜ Paikre prügisorteerimisjaama küttesüsteemis.

„Prügilasse ehitati ainulaadse lahendusena Eestis vertikaalne gaasikogumise süsteem, mis on küll laialt levinud kogu Euroopas, kuid siinmail veel mitte. Paigaldatud süsteem on tänaseks selgelt tõestanud oma efektiivsust ja kokkukogutav gaasikogus näitab täiuslikke tulemusi võrreldes teoreetiliste arvutustega, mis on kindlasti suurepärane tulemus," lausus Erkki Suurorg. „Uus koostootmisjaam on täielikult automatiseeritud, interneti teel toimub jaama juhtimine ja seire. Sellise komplekteerituse ja juhtimisvõimalustega jaamasid Eestis varem paigaldatud ei ole."

Rääma prügilasse lõpetati jäätmete ladestamine 2006. aasta juunis ning 2008. aasta lõpus allkirjastas Keskkonnainvesteeringute Keskuse juhatus rahastamisotsuse, mille alusel eraldati Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist prügila sulgemistööde ettevalmistamiseks ja sulgemistöödeks kokku ligi 130 miljonit krooni. Jäätmeseaduse kohaselt peavad kõik nõuetele mittevastavad prügilad olema tänaseks ladestamiseks suletud ning 2013. aasta 16. juuliks korrastatud.

Nordeconi juhtimisel ja teostusel on keskkonnale ohutuks muudetud mitmed Eesti suuremad ja ohtlikumad ladestusalad nagu Sillamäe radioaktiivsete jäätmete hoidla ning Narva tuhaväljad. Mullu rajas Nordecon Torma prügila uue ladestusala ja sel aastal lõpetati Põlva linnavalitsuse tellimusel Adiste prügila sulgemine.

Fotod: Nordecon

www.powerhouse.ee/Nordecon/Prygila.jpg

www.powerhouse.ee/Nordecon/Prygila1.jpg

Eelmine Kõik postitused Järgmine