Nordecon lõpetas ehitustööd täielikult uuendatud Kuressaare-Nasva teelõigul

Nordecon annab täna Maanteeameti vastuvõtukomisjonile üle põhjalikult rekonstrueeritud Kuressaare-Nasva teelõigu kilomeetritel 2,82-6,89. Tööde maksumuseks kujunes 1,96 miljonit eurot ilma käibemaksuta.

„Enne ehitustööde algust oli Kuressaare-Nasva vahel suhteliselt ebatasane, suurte vajumitega ja pragunenud kattega teelõik. Enamikul lõigust puudus kergliiklustee ning tänavavalgustus. Ehk ainus võimalus  jalakäijatele ja jalgratturitele oli  kasutada liiklemiseks suhteliselt ohtlikku valgustamata teepeenart," lausus ASi Nordecon teedeehituse direktor Jaanus Taro. „Nüüdseks on selle neljakilomeetrise teelõigu põhjalikud ümberehitustööd ja lisaks kergliiklustee ühendamine Kuressaarega lõppenud ning  saavutatud tulemusega on põhjust rahul olla nii tellijatel kui kohalikel omavalitsustel."

„Arvestades uue rajatud kergliiklustee kasutusintensiivsust tundub, et rahul on ka kohalikud inimesed, ilmselt tasusid kannatamist ehitustegevusega kaasnevad paratamatud ebameeldivused," märkis Jaanus Taro. „Samas antud objektil polnud tegemist pelgalt teekatte vahetusega. Kuressaare-Nasva teelõigu rekonstrueerimise käigus vahetati välja vanad truubid, rajati dreenkiht, kompleksstabiliseeritud kiht ja paigaldati kaks kihti asfaltbetoonkatendit. Tööde käigus kaevati nii uusi kui puhastati vanu kraave. Nasva alevikus rajati üle 1,5 km kõnniteed ja ehitati välja sademevete ärajuhtimiseks kanalisatsioonitorustikud. Samuti rajati kogu objekti ulatuses valgustatud kergliiklustee, mis ühendab Kuressaare linna Nasva alevikuga."

Jaanus Taro sõnul rajati lisaks kvaliteetsele sõiduteele kogu lõigul Nasva asula vahele sisuliselt igati kaasaegne äärekividega ääristatud, valgustatud ning sadeveekaevudega varustatud linnatänav. „Projekteerimis- ja ehitustööde käigus üritati uus kergliiklustee sulandada olemasolevasse keskkonda nõnda, et ei kahjustataks sealset Loodetammikut. Lisaks tehti tööde käigus projektimuudatus, et säilitada teele ettejääv Nasva üks sümbolitest –  Nasva kõver mänd," selgitas Jaanus Taro.

Fotod: Nordecon

www.powerhouse.ee/Nordecon/Kuressaare_Nasva.JPG

www.powerhouse.ee/Nordecon/Kuressaare_Nasva1.JPG

Eelmine Kõik postitused Järgmine