Nordecon lõpetas Kunda linna tuiksooneks kujunenud teelõigu remondi

Täna annab Nordecon AS tellijale üle Kunda linna läbiva rekonstrueeritud  teelõigu. Suure liikluskoormusega ning mitme olulise ettevõtte jaoks tähtsa riigimaantee lõigu remondi maksumuseks kujunes 1,68 miljoni eurot.

„Tegemist oli viimaste aastate suurima teedeehituse objektiga Kunda linnas. Samas pole remonditud teelõik oluline ainult Kunda linnaelanikele, vaid tegemist on tähtsa teelõiguga nii maakonnale kui Eesti majandusele tervikuna – teed kasutavad mitmed suured piirkonnas asuvad ettevõtted ning siit liigub läbi transiitliiklus," lausus Nordecon ASi teedeehituse direktor Jaanus Taro. „Ehitustööd mõjutas oluliselt raskeliikluse suur osakaal, kuna töid tuli teha liiklusele avatud remondiobjektil. Tulemuslik koostöö kõigi osapoolte vahel aitas jõuda heade lahendusteni ning tööd lõpetati tähtaegselt."

Jaanus Taro sõnul rajati Kunda linna läbiva ühe kilomeetri pikkuse  teelõigu ehituse käigus uued tee aluskihid ja paigaldati kaks kihti asfaltbetooni. Uue sõiduteega rajati 2 ringristmikku ning kogu objekti ulatuses valgustatud kergliiklustee, mis suurendab jalakäijate ja ratturite liiklusturvalisust aastaringselt. Tööde käigus ehitati samuti välja sadevete ärajuhtimiseks kanalisatsioonitorustikud. Ehitustöid tehti sel aastal aprillist novembrini. Põhilised asfalteerimistööd olid lõpetatud septembri lõpuks.  Oktoobris teostati liikluskorraldusvahendite paigaldamist ja haljastustöid.

Antud teelõigul on aasta-aastalt suurenenud seoses Kunda sadama ja ettevõtluse arenemisega liikluskoormus ning ka raskeveokite osakaal. Teed kasutavad mitmed linna suured ettevõtted – Kunda Nordic Tsement, Estonian Cell, Lajos, Kunrex jt, tegemist on ka Kunda sadama juurdepääsuteega.

Eelmine Kõik postitused Järgmine