Nordecon lõpetas Kose reoveepuhasti ehitustööd

Nordecon lõpetas Kose reoveepuhasti ehitustööd, mille maksumuseks kujunes 2,31 miljonit eurot ilma käibemaksuta.

„Vaatamata väga lühikesele tööde teostamise ajale ja eelmise aasta külmale talvele, mis ei soosinud ehitustegevust, õnnestus lõpetada Kose reoveepuhasti ehitustööd tähtaegselt,“ ütles Nordecon ASi juhatuse liige Erkki Suurorg. „Tegemist oli tehniliselt väga tiheda ehitusgraafikuga objektiga, kus ehitaja pidi sisuliselt kogu ehitustegevuse teostama ühe suvega ja sellega saadi ka edukalt hakkama.“

Erkki Suurorgi sõnul algasid reoveepuhasti ehituse ettevalmistustööd talvel 2011 ja põhimahus ehitustegevus lõpetati juba sama aasta sügisel, millele järgnes edukalt läbiviidud katsetusperiood.

Projekti raames rajati Kosele uus ja moodne reoveepuhasti ning likvideeriti amortiseerunud vanad puhasti rajatised. Tänaseks juhitakse juba kogu Kose aleviku reovesi vastvalminud puhastisse.

„Hea asi saab sündida ainult kõigi osapoolte koostööna – Kosel see nii toimis ning tulemusega oleme väga rahul,“ lausus OÜ Kose Vesi juhataja Margus Proos. „Tellijana rõõmustas meid koostöö osas ehitajatega see, et viimased ei püüdnud kulude kokkuhoiu mõttes otsida pidevalt odavamaid lahendusi, vaid oli samuti häälestatud toimiva lõpplahenduse leidmisele. Suured tänud südamega tehtud töö eest projekteerijatele Sweco Projekt AS-ist, ehitajatele Nordecon AS-ist ja tehnoloogia paigaldamise ja käivitamise osas tööd teostanud Arco Ehitus AS-ile.“

„Tehnilisest küljest tuleks ära mainida puhasti reoveesette käitlemiseks ette nähtud trummelkomposteerimise süsteemi rajamine, mis tagab keskkonnaalaselt probleeme tekitava reoveepuhasti muda komposteerimise seaduses nõutud tasemele. Kusjuures Kose trummelkomposteerimisseadme näol ei ole tegemist pelgalt puhasti enda muda käitlemise lahendamisega, vaid seade võimaldab vastu võtta ka ümberkaudsete puhastite muda, mis on suurepärane näide, kuidas oleks võimalik kompleksselt ja laiemalt piirkonniti reoveepuhastusele läheneda,“ ütles Erkki Suurorg.

Ehitustööde tellijaks oli OÜ Kose Vesi ning järelevalvet teostas AS Infragate Eesti.

Foto: Nordecon

www.powerhouse.ee/Nordecon/Reoveepuhasti.JPG

Eelmine Kõik postitused Järgmine