Nordecon ehitab Assaku, Jüri ja Vaida alevikesse uue vee-, kanalisatsiooni- ja kaugküttetorustiku

Nordecon AS koos kaaspakkujaga AS EG Ehitus sõlmisid eile Rae vallale kuuluva vee-ettevõttega AS ELVESO lepingu Assaku, Jüri ja Vaida alevike ühisveevärgi ehituseks ning Vaida alevikus kaugküttetorustike rekonstrueerimiseks. Ehitustööde maksumuseks on 4,88 miljonit eurot, millele lisandub käibemaks.

„Praeguste plaanide kohaselt saab märkimisväärne hulk Rae valla elanikke järgmise aasta alguseks piirkonda uue veevärgi rajamise tulemusel kõigile kvaliteedinõuetele vastava joogivee, millest seni puudust tunti,“ lausus Nordecon ASi juhatuse liige ja müügidirektor Avo Ambur. „Lisaks sellele ehitatakse selle lepingu raames alevikes välja uued kanalisatsioonivõrgud ja rajatised ning Vaida alevikus uuendatakse ka kaugküttesüsteemi.“

Avo Amburi sõnul on Vaida alevikus kavas rajada ligi 3,9 kilomeetrit survekanalisatsiooni, 5,4 kilomeetrit isevoolset kanalisatsiooni ja 7,5 kilomeetrit veetorustikku. Samuti paigaldatakse Vaidasse üle 1,2 kilomeetri kaugküttetorustikke. Jüri alevikku rajatakse 1,9 kilomeetrit ning Assaku alevikku 1,3 kilomeetrit uut veetorustikku ning kanalisatsioonitorustikke vastavalt 1,0 km ja 1,1 km. Lisaks likvideeritakse Assaku reoveepuhasti ning ehitatakse välja 3 puurkaevpumplat koos veetöötlusjaamadega.

Ehitust rahastatakse Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi vahenditest Keskkonnainvesteeringute Keskuse kaudu.

Tööd algavad märtsis 2012 ja kestavad 11 kuud. ASi EG Ehitus hinnanguline osakaal antud lepingu tööde mahust on 10%.

Eelmine Kõik postitused Järgmine