Nordecon ehitas Kadrina alevikku uue vee- ja kanalisatsioonitorustiku

Nordecon AS lõpetas tähtaegselt Kadrina aleviku uue vee- ja kanalisatsioonivõrgustiku ning pumplate ja reoveepuhasti ehituse. Ehitustööde maksumuseks oli 1,65 miljonit eurot, millele lisandub käibemaks.

„Keerukaks tegi objekti see, et tegemist oli toimivate puurkaevpumplate  ja reoveepuhasti uuendustöödega. Reoveepuhasti rekonstrueerimisel pidi puhastusprotsess kogu aeg toimima ja aleviku vajalik veetarbimine rahuldatud saama,“ lausus Nordecon ASi juhatuse liige Erkki Suurorg. „Trasside ehitamisel tuli paigaldada kanalisatsioon kohati sügavamale kui 5 meetrit ning samuti oli üheks omamoodi katsumuseks „kinnisel meetodil“ riigimaantee alt läbiminek. Hoolimata keerulisest objektist saime töödega korralikult ja õigeaegselt hakkama ning Kadrina elanikele on nüüdsest  garanteeritud kvaliteetse joogivee olemasolu ning reovee kõikidele nõuetele vastav puhastus.“

Erkki Suuorgi sõnul on ehitustööd objektil lõpetatud, kuid haljastuse rajamine ning teekatete lõplik taastamine jääb kevadesse.

Nordecon rekonstrueeris ASi Kadrina Soojus tellimusel aleviku reoveepuhasti ja ehitas kolm puurkaevpumplat ümber teise astme veetöötlusjaamadeks. Kokku ehitati ja rekonstrueeriti ligemale 4,5 kilomeetrit vee- ja kanalisatsioonitorustikku ning rajati 820 meetri pikkuses kanalisatsioonitrasside teenindusteid. Reoveepuhasti  ja veetöötlusjaamade tööprotsesse saab nüüdsest juhtida ja jälgida uuest juhtimiskeskusest.

Kadrina aleviku reoveekogumisala veemajandusprojekti vee- ja kanalisatsioonirajatiste projekteerimis- ja ehitustööde tellijaks oli Kadrina vallale kuuluv ettevõte AS Kadrina Soojus ning järelevalvet teostas Vealeidja OÜ.

Kadrina aleviku vee- ja kanalisatsioonirajatiste projekteerimis- ja ehitustöid rahastati Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi abil.

Eelmine Kõik postitused Järgmine