Nordecon lõpetas ennetähtaegselt Põltsamaa reoveepuhasti rekonstrueerimistööd

Nordecon lõpetas ennetähtaegselt Põltsamaa reoveepuhasti renoveerimistööd, mille maksumuseks kujunes 1,85 miljonit eurot ilma käibemaksuta. Lisaks reoveepuhasti rekonstrueerimisele rajati Põltsamaa jõe paremkaldal ka üle 13 kilomeetri vee- ja kanalisatsioonitorustikke.

„Põltsamaa jõe paremkalda elamurajooni ühisveevärgi ja kanalisatsioonisüsteemide projekteerimis- ja ehitustööd sujusid hoolimata paesest aluspinnasest ja mõnest keeruliseks osutunud tööjärgust kokkuvõttes edukalt nii ehitajale kui tellijale," lausus Nordecon ASi juhatuse liige Erkki Suurorg. „Torustike osa õnnestus valmis ehitada planeeritust poole kiiremini ehk novembriks 2010, reoveepuhasti ehitustööd valmisid vahetult 2011. aasta lõpuks ja samuti ennetähtaegselt."

Erkki Suurorgi sõnul oli reoveepuhasti projekti koostamisel ja väljaehitamisel tegemist märkimisväärse väljakutsega, kuna reoveepuhasti reostuskoormus on Eesti mõistes nii vooluhulkades kui reostuskoormuses väga suurtes piirides kõikuv tänu Põltsamaal asuvatele tööstustele. Töötavat puhastit rekonstrueerides tuli arvestada ASi Põltsamaa Felix ja ASi Põltsamaa Meierei omapäraga ning seetõttu tuli rakendada ka kõik ohutus- ja ettevaatusabinõud võimalike keskkonnakahjude ennetamiseks. „Hea koostöö tulemusel nii tellija kui järelevalveinseneridega tagasime pidevalt puhasti töö ja puhastuseefektiivsuse vastavalt kõigile nõutud normatiividele," lisas Erkki Suurorg.

„Nordecon AS-i näol on tegemist suure ja hästitoimiva partneriga, mis annab tellijale alati teatava kindlustunde ning teadmise, et kokkulepitud asjad saavad tehtud. Leian, et antud lepinguga sai Nordeconi meeskond hästi hakkama ning tehtud töö teenib Põltsamaa linna elanike huve aastaid," ütles Põltsamaa Varahalduse OÜ tegevdirektor Kuldar Kipper.

Tehnilise täiendusena on Põltsamaa puhasti varustatud nüüd reovee online-analüüsiseadmega, mis fikseerib pidevalt siseneva reovee reostusnäitajaid. Viimane aitab operatiivselt reageerida võimalikele suurematele reostustele. Lisaks puhasti rekonstrueerimisele ja laiendamisele rajati puhastile moodsad laboriruumid ja juhtimiskeskus, kus asub tänapäeva tipptasemele vastav automaatne juhtarvuti.

Veevärgi ehitustööde käigus paigaldati üle 6 kilomeetri kanalisatsioonitorustikke, ligi 7 kilomeetrit veetorustikku ja rajati 3 kanalisatsioonipumplat. Projekteerimis-ehitustööde tellijaks oli Põltsamaa Varahalduse OÜ ning järelevalvet teostas AS Telora-E. 

Eelmine Kõik postitused Järgmine