Nordecon lõpetas ennetähtaegselt Loo asula vee- ja kanalisatsioonitorustike ehituse

Nordecon AS lõpetas 2011.  aasta viimasel nädalal Loo asula vee ja kanalisatsioonitorustike ehitus-rekonstrueerimistööd, mille maksumuseks oli 1,75 miljonit eurot. Torude paigaldamine raskelt töödeldavasse paepinnasesse lõpetati ennetähtaegselt.

„Selle ehitusobjekti suurimaks väljakutseks oli torustike paigaldamine kõvasse paepinnasesse. Saavutatu üle on tagantjärgi põhjust uhkustki tunda – vaatamata väga rasketele pinnaseoludele lõpetasime tööd nädalajagu varem tellijaga kokkulepitud tähtajast," lausus Nordecon ASi juhatuse liige Erkki Suuorg. „Samuti suutsime tagada elanikele kogu trasside rekonstrueerimise ja rajamise perioodil veevarustuse ja kanalisatsiooni toimimise."

Loo asula vee ja kanalisatsioonitorustike ehitustööde käigus rajati aastatel 2010-2011 14 km ulatuses kaevikuid ning paigaldati 22 km torustikke ja ehitati 2 reoveepumplat.

Loo asula veevärgi ehitus- ja rekonstruktsioonitööde tulemusel tagatakse tarbijatele puhta joogiveega varustamine, reovee kogumine ning ühtlasi vähenevad ka keskkonnariskid. Tervisele ohutu ja nõuetele vastava joogivee sai ligemale 2100 Loo elanikku.

Tööde tellija oli Loo Vesi OÜ, projekteerimistööd tegi Akvalius OÜ ja järelvalvet teostasid Infragate Eesti AS, Tallinna Linnaehituse AS ning Taalri Varahaldus AS.

Fotod:

www.powerhouse.ee/Nordecon/Loo.JPG

www.powerhouse.ee/Nordecon/Loo1.JPG

www.powerhouse.ee/Nordecon/Loo2.JPG

Eelmine Kõik postitused Järgmine