Nordecon International AS aktsionäride erakorralise üldkoosoleku otsused

Nordecon International AS (registrikood 10099962, aadress Pärnu mnt 158/1, 11317 Tallinn) aktsionäride erakorraline üldkoosolek toimus 19. novembril 2010 algusega kell 10.00 Reval Hotel Olümpia konverentsikeskuse ruumis Epsilon (Liivalaia 33, 10118 Tallinn).

Nordecon International AS-i aktsionärid võtsid vastavalt üldkoosoleku päevakorra punktidele vastu järgmised otsused:

1. Ühinemise ja ühinemislepingu heakskiitmine

Kiita heaks 04. oktoobril 2010. a Nordecon International AS ja tema tütarettevõtjate Nordecon Infra AS (registrikood 10310842, aadress Pärnu mnt 158/1, Tallinn, 11317) ja Nordecon Ehitus AS (registrikood 10210032, aadress Ringtee 12, Tartu, 51013) vahel sõlmitud ühinemisleping. Ühendada Nordecon
International AS, Nordecon Infra AS ja Nordecon Ehitus AS 04. oktoobril 2010. a sõlmitud ühinemislepingus sätestatud tingimustel selliselt, et ühendavaks ühinguks on Nordecon International AS ja ühendatavateks ühinguteks on Nordecon Infra AS ja Nordecon Ehitus AS. Ühinemise tulemusel Nordecon Infra AS ja Nordecon Ehitus AS lõpevad.

2. Ärinime muutmine

Muuta Nordecon International AS-i ärinime ja kinnitada aktsiaseltsi uueks ärinimeks Nordecon AS.

3. Põhikirja muutmine

Kinnitada põhikirja uus redaktsioon punkti 1.1. osas järgmiselt: „Aktsiaseltsi ärinimeks on Nordecon AS“.

Nordecon International AS aktsionäride erakorralisel üldkoosolekul oli esindatud 18 064 006 lihtaktsiat (kokku 30 756 728 lihtaktsiat), mis moodustab 58,73% hääleõiguslikest lihtaktsiatest.

Nordecon International kontsern hõlmab ettevõtteid, mis on keskendunud hoonete ja rajatiste ehitamise projektijuhtimisele ja peatöövõtule. Geograafiliselt tegutsevad kontserni ettevõtted täna Eestis, Ukrainas ja Soomes. Kontserni emaettevõte Nordecon International AS on registreeritud ja asub Tallinnas, Eestis. Kontserni kuulub lisaks emaettevõttele üle 15 tütarettevõtte. Kontserni 2009. aasta konsolideeritud müügitulu oli 2,4 miljardit krooni (155 miljonit eurot). Nordecon International kontsern annab hetkel tööd ligikaudu 750
inimesele. Alates 18.05.2006 on emaettevõtte aktsiad noteeritud NASDAQ OMX Tallinna Börsi põhinimekirjas.

1 euro = 15,6466 krooni

Eelmine Kõik postitused Järgmine