Kriminaalmenetluse algatamine Nordecon International AS-i tütarettevõtte Nordecon Infra AS-i suhtes

Nordecon International AS teatab börsile, et 16. novembril 2010 viis
Kaitsepolitseiamet Nordecon International AS-i tütarettevõtja Nordecon Infra
AS-i kontoriruumides läbi läbiotsimise, mille käigus menetleja selgituse järgi
koguti dokumente ja informatsiooni seoses kahe Maanteeameti riigihanget
puudutava kriminaalasjaga. Menetlustoimingute käigus kuulati üle Nordecon
International gruppi kuuluvate äriühingute juhtivtöötajad. Kaitsepolitseiameti selgituse
kohaselt uuritakse kriminaalasja raames, kas on toimunud konkurentsi kahjustava
kokkuleppe sõlmimise ja tegevuste kooskõlastamise katset.

Nordecon Infra AS teeb kriminaalasja menetluses menetlejatega igakülgset
koostööd ning on omalt poolt kinnitanud, et tema tegevus nii hankemenetlustes
kui hankemenetluste väliselt on olnud igati õiguspärane.

Nordecon International kontsern hõlmab ettevõtteid, mis on keskendunud hoonete
ja rajatiste ehitamise projektijuhtimisele ja peatöövõtule. Geograafiliselt
tegutsevad kontserni ettevõtted täna Eestis, Ukrainas ja Soomes. Kontserni
emaettevõte Nordecon International AS on registreeritud ja asub Tallinnas,
Eestis. Kontserni kuulub lisaks emaettevõttele üle 15 tütarettevõtte. Kontserni
2009. aasta konsolideeritud müügitulu oli 2,4 miljardit krooni (155 miljonit
eurot). Nordecon International kontsern annab hetkel tööd ligikaudu 750
inimesele. Alates 18.05.2006 on emaettevõtte aktsiad noteeritud NASDAQ OMX
Tallinna Börsi põhinimekirjas.

1 euro = 15,6466 krooni

Eelmine Kõik postitused Järgmine