Nordecon esitas pankrotiavaldused oluliste võlgnike vastu

Nordecon International kontserni tütarettevõte AS Eston Ehitus esitas pankrotiavaldused neilt Tallinnasse aadressile Väike-Paala 1 ärihoone (nn Peterburi ärikvartal) ehituse tellinud ettevõtete vastu. Eston Ehitus on ärihoone ehitustööd peatanud.
„2008. mais sõlmis Eston Ehitus ehituse peatöövõtulepingu aadressile Väike-Paala 1 ärihoone ehitamiseks. Tööde tellija KOBE Asset 1 OÜ loovutas 1. juulil 2008 lepingust tulenevad õigused ja kohustused ettevõttele Peterburi Ärikvartal OÜ, kes kuulub samasse ettevõtete gruppi kui KOBE Asset 1 OÜ (praeguse nimega OÜ Malenor). Selle kontserni emaettevõte on KOBE Holding OÜ,“ lausus Nordecon International juhatuse esimees Jaano Vink. „Käesolevaks hetkeks on tellija ning teine KOBE Holding OÜ-ga seotud tütarettevõte, kellel on Eston Ehituse ees kohustusi, jätnud tasumata summasid viisil, mis viitab osapoolte maksejõuetusele. Sellest tulenevalt on Eston Ehitus ehituslepingu täitmise peatanud.“
„Eston Ehitus on esitanud pankrotiavaldused Peterburi Ärikvartal OÜ ja KOBE Investments AS vastu, kes on ehitatud ärihoone ehitustööde tellija ning finantseerija. Ehitajana on Eston tellijatele vastu tulnud ning püüdnud olla maksimaalselt paindlik probleemidele lahenduste leidmisel, kuid hetkel ei näe me muud võimalust oma huvide kaitsmiseks. Samuti kavatseme käituda ka kõigi teiste võlglastega, kes oma lubadustest kinni pidanud ei ole,“ täpsustas Jaano Vink.
„Eston Ehituse nõuded Peterburi Ärikvartal OÜ ja KOBE Investments AS vastu moodustavad hetkel ligikaudu 38 miljonit krooni. Eston Ehitus kannab Nordeconi kontserni väärtusi, mille kohaselt peab ehitaja tegevus olema kõikide osapoolte suhtes aus ja sõlmitud kokkuleppeid arvestav. Seetõttu on Eston Ehituse omanikud, väikeaktsionärid kaasa arvatud, omalt poolt vastu võtnud otsuseid, millega on tagatud AS-i Eston Ehitus maksevõimelisus oma allhankijate ja töötajate ees ning ettevõtte tegevuse jätkuvus,“ kommenteeris olukorda Eston Ehituse juhataja Priit Tiru.

Nordecon International AS (www.nordecon.com) on 1989. aastal asutatud Eesti juhtivaid ehitusettevõtteid. Kontserni kuulub lisaks emaettevõttele üle 20 tütarettevõtte. Nordecon on lisaks Eestile esindatud Lätis, Leedus ja Ukrainas. Kontserni konsolideeritud käive oli 2008. majandusaastal 3,9 miljardit krooni, aruandeaasta puhaskasum 171 miljonit krooni ning varamaht 2,4 miljardit krooni. Kontsern annab tööd enam kui 1 000 inimesele.
Lisainformatsioon:
Jaano Vink, Nordecon International AS-i juhatuse esimees
Tel: + 372 615 4400, e-post: jaano.vink@nordecon.com
Priit Tiru, Eston Ehitus AS-i juhatuse liige
Tel: + 372 615 4400, e-post: priit.tiru@nordecon.com

Eelmine Kõik postitused Järgmine