Nordecon ehitab Paljassaare reoveepuhastile 50 miljoni krooni eest uue biofiltri

Nordecon Ehitus sõlmis eelmisel nädalal vee-ettevõttega Tallinna Vesi ehituslepingu Paljassaare reoveepuhasti täiustamiseks, mille tulemusel rajatakse praegusest efektiivsemat reoveepuhastust võimaldav biofilter. Tööde maksumuseks on ligemale 50 miljonit krooni.

„Nordeconi võit Tallinna Vee korraldatud hankel kinnitab kindlasti kontserni tugevust tavapärasest keerukama keskkonnaehituse vallas. Selliste spetsiifiliste hangete võitmise eelduseks on kogemus ja kompetents,“ ütles Nordecon Ehitus ASi juhatuse liige, müügidirektor Avo Ambur. „Teisalt ei saa me ka alahinnata selle objekti ehitamisega kaasnevat positiivset emotsiooni, sest rajatav biofilter läheb tegelikult kaudselt korda ääretult paljudele tallinlastele – puhtamaks saab majapidamistest pärit reovesi ja reostamata püsib Tallinna laht.“

Biofilter rajatakse olemasoleva Paljassaare reoveepuhasti tehnoloogilise protsessi osana, et tagada jätkusuutlik ja olemasolevast efektiivsem reovee puhastus. Puhasti tehnoloogilise protsessi uuendamisel on arvestatud Tallinna ühisveevärgi arenduskavas esitatud prognoosiga. Biofilter koosneb kaheksast kambrist, kus iga kamber töötab iseseisva biokilel põhineva protsessina.

Ehituse mahus ehitatakse välja lisaks biofiltri kambritele biofiltri pumpla, pesuvee süsteem koos mahutiga, õhustussüsteem pesutsükli käivitamiseks, biofiltrisse lisatava metanooli jaama laiendus, elektrivarustus, automaatjuhtimissüsteemi laiendus koos vajalike analüsaatorite ja mõõteriistadega. Käesoleva ehitusprojektiga rajatakse kõik biofiltri teenindussõlmed sellise varuga, et laienemisvajaduse ilmnemisel tuleb püstitada ainult lisakambrid ning hankida ja paigaldada lisapumbad.

Tööde algus on juulis 2010 ning lepingu tingimuste kohaselt valmib töö 2011. aasta juuli alguseks.

Eelmine Kõik postitused Järgmine