Kirna teelõigu ehitus lõpeb 30. augustiks

Nordecon Infra ASi ehitataval riigimaanteel nr 5 Pärnu – Rakvere – Sõmeru kilomeetritel 83,023 kuni 84,358 ehk nn Kirna lõigul on kooskõlastatult tellijaga pikenenud objekti lõpptähtaeg 30. augustini 2010. Tähtaja pikenemise tingis ilmastik, mis ei võimaldanud objektil teostada töid esialgselt planeeritud tempos.

„Tellijaga kokkuleppel pikenes Kirna lõigu ehitustähtaeg 30. augustini – vabandame tekitatud ebamugavuste pärast kõikide liiklejate ees,“ sõnas Nordecon Infra ASi juhatuse liige, teedeehituse direktor Jaanus Taro. “Selles, miks Nordecon Infra ei ole saanud objektil töid teostada esialgsete plaanide kohaselt, on väga suur roll ilmastikul. Kuna planeeritud ümbersõidul (Paide – Väätsa – Türi – Väätsa – Paide) toimusid Väätsa lähedal pindamistööd, oleks tänavuste ilmastikuolude ja tekkinud liikluskoormuse juures värskelt pinnatud lõik hävinenud. Nordecon Infra peab töid tegema avatud liiklusega ehk ehitama pool-poolega tehnoloogiat kasutades ja lühikeste lõikude kaupa. Seetõttu on muutunud tööde teostamine aeganõudvaks ja keeruliseks, kuid samas on tagatud ohutus nii liiklejatele kui ka töölistele,“ ütles Jaanus Taro. „Samuti tingis tööde lõpptähtaja edasilükkumise tööde alguse viibimine: kevadiste üleujutuste tõttu märgalaks muudetud objektil ei olnud võimalik töid alustada õigeaegselt.“

Eelmine Kõik postitused Järgmine