Nordecon ehitab Kohila alevisse 2,21 miljoni euro eest kaasaegse reoveepuhasti

Nordecon sõlmis eelmisel nädalal Kohila vallale kuuluva vee-ettevõttega Kohila Maja OÜ lepingu Kohila alevi reoveepuhasti projekteerimis- ja ehitustööde teostamiseks 2,21 miljoni euro eest. Alates tänavu kevadest tegeleb Nordecon Kohila veemajandusprojekti raames ka alevi vee- ja kanalisatsioonivõrgu rekonstrueerimisega.

„Tegemist on juba meie teise lepinguga, mis on sõlmitud Kohila vee- ja kanalisatsioonivõrgu uuendustööde raames. Lisaks praegu pooleliolevale veetrasside rajamisele, mille ehitusmaksumuseks on 4,9 miljonit eurot, võitsime ka 2,21 miljoni eurose pakkumusega reoveepuhasti ehitushanke. Ehk vanas vääringus mõõdetuna rajame Kohilasse kokku enam kui 100 miljoni krooni eest uut taristut," lausus Nordecon ASi juhatuse liige Avo Ambur.

Avo Amburi sõnul saab Kohila uue, kaasaja tehniliste ja tehnoloogiliste nõuetele vastava reoveepuhasti ning lisaks ehitatakse välja mudakäitlussüsteem ja tahendatud muda aeroobse stabiliseerimise kompleks. Samuti rekonstrueeritakse Vetuka reoveepumpla. Ehitustööd peavad olema valmis oktoobriks 2012.

„Selge on see, et Kohile veevärgi suuremahuline uuendamine toob mõningaid ebameeldivusi kohalikele elanikele kui vesi on kinni keeratud või kojusaamist takistavad kraavid. Loodame elanike mõistvale suhtumisele, seda enam, et lisaks amortiseerunud torustiku väljavahetamisele rajatakse hulganisti täiesti uut trassi. Kvaliteetne joogivesi ja kanalisatsioon ei tohiks järgmisest aastast olla Kohilas ühelegi majapidamisele kättesaamatu," märkis Avo Ambur.

Kohila veemajandusprojekti kaasfinantseeritakse Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi toel (79,05%) ning ülejäänud osa (20.95%) kaetakse Kohila Maja ja Kohila valla rahadega.

Kokku puudutab veemajandusprojekt enam kui 2000 inimest Kohila alevis ning Masti ja Pukamäe külades. Peale projekti lõpetamist on ühisveevärgi ja kanalisatsiooniga liitumise võimalus 100% elanikest. Praegu on projektipiirkonna elanikest ühisveevärgiga juba varustatud 59% ja ühiskanalisatsiooniga 39% .

Eelmine Kõik postitused Järgmine