Nordecon ehitab ja rekonstrueerib 3,18 miljoni euro eest Saku aleviku ühisveevärgi ja –kanalisatsioonivõrku.

Teisipäeval, 17. mail allkirjastati teine Saku torustike ehitustööde leping summas ligi 3,18 miljonit eurot, mida rahastatakse Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi projektist „Saku aleviku ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni ehitamine ja rekonstrueerimine“ ning nn rohelise investeerimisskeemi raames projektist „Saku aleviku kaugküttesüsteemi rekonstrueerimine“.

Lepingu sõlmisid tellijana AS Saku Maja ning töövõtjana Nordecon AS ja AS EG Ehitus. Ehituslepingu maksumuseks ilma käibemaksuta on ligi 3,18 miljonit eurot, millest ligi 2,37 miljonit kulub vee- ja kanalisatsioonitorustike rajamisele, ligi 0,26 miljonit sadeveetorustike rajamisele ning ligi 0,55 miljonit kaugküttetorustike rajamisele. Lepinguga hõlmatud tööde käigus tuleb välja ehitada ligi 6,6 km veetorustikke koos liitumispunktidega, ligi 5,5 km kanalisatsioonitorustikke koos liitumispunktidega, ligi 1,2 km sademeveetorustikke ning ligi 1,75 km kaugküttetorustikke. Lepingu ehitustööd algavad esimestes lõikudes 2011. aasta juunis ning ehitustööd peavad olema lõppenud 2012 aasta sügiseks. Peale seda on 100% projekti piirkonna elanikel võimalus liituda ühisveevärgi– ja kanalisatsioonivõrguga ning saada endale nõuetele vastav joogivesi.

Vee- ja kanalisatsioonitorustike rajamist kaasrahastavad Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond läbi SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse ning Saku vald. Koos vee- ja kanalisatsioonitorustikega rajatakse samaaegselt kõigis kolmes piirkonnas kokku ligi 14,2 km sadeveetorustikke.

Eelmine Kõik postitused Järgmine