Transpordiamet ja Nordecon sõlmisid lepingu Kärevere–Kardla 2+2 möödasõidualade ehitamiseks

„Kärevere–Kardla lõigu ehituse algusega anname stardipaugu Tallinna–Tartu maantee ehitusele Tartu suunast ning loodame, et sellele järgneb peagi järgmiste lõikude ehitus,“ lausus Transpordiameti peadirektor Kaido Padar. „Selle tee-ehituse objekti muudab unikaalseks asjaolu, et tegemist on ainukese TEN-T ehitusobjektiga, mis asub Natura 2000 alas.“ Ta lisas, et asukoht seadis täiendavaid nõudeid kogu projektlahendusele ning lühikesele lõigule on projekteeritud kaks suuruluki ja kaks väikelooma tunnelit.

„Kuigi Tallinna–Tartu tee jääb uute neljarajaliste lõikude ehitamisega vähehaaval järjest lühemaks, on jätkuvalt tegemist suure liikluskoormusega riigiteega, mille ohutuse tõstmine on oluline prioriteet,“ sõnas Nordecon ASi juhatuse esimees Gerd Müller. „Tallinnast Tartu poole sõites on maantee juba suures osas neljarajaline, oluline ongi, et tee muutuks järjest ohutumaks ka Tartule lähemal. Meil on suur au panustada Nordeconi meeskonnaga I klassi neljarealise maantee ehitamisse, et muuta liiklemine ohutumaks ja vähendada liiklusõnnetuste arvu.“

Kõnealune maanteelõik läbib Natura 2000 loodus- ja linnuala, millest tulenevalt on loodusala metsapiiride lähedusse ette nähtud kaks tunnelit suurulukitele. Üks suurulukitunnelitest on kavandatud kaheotstarbelisena – suurulukite läbipääs koos kogujatee läbipääsuga. Teine tagab  üksnes loomadele läbipääsu tee alt. Lisaks rajatakse kaks teealust truupi väikeulukitele ning maantee serva ligi 7,7 km ulukitara.

Metsatare, Saariku ja Silla maaüksustele ehitatakse kokku 337 meetrit müratõkkeseina. Müra ja valguse eest kaitstakse ka tunneleid kasutavaid loomi. Lisaks teostatakse lepingu käigus maaparandustöid, side-ja elektritöid, paigaldatakse uued liikluskorraldusvahendid ning rajatakse nii kõrg-kui madalhaljastust.

Teelõigul on sõiduradade laius 3,5 meetrit, eraldusriba laius 2,8 meetrit ja sõidutee serva on ette nähtud 2–2,5 meetri laiune kindlustatud teepeenar. 2+2 ristlõikega teelõigule paigaldatakse metallist karptalast keskpiire. Ehitatakse  uued juurdepääsuteed ning tagasipöördekohad, kohaliku liikluse ühendamiseks olemasoleva teedevõrguga ja juurdepääsuks teeäärsetele kinnistutele.

Rohkem infot ehitusobjekti kohta leiab siit.

Eelmine Kõik postitused Järgmine