Väike Maarja Loomsete Jäätmete Käitlemise tehase reoveepuhasti

Tellija: Loomsete Jäätmete Käitlemise AS

Asukoht: Väike-Maarja

Rajati Eestis ainuke loomsete jäätmete käitlemisega reoveepuhasti. Puhasti reostuskoormus on 5 000 IE ja reoveekogus Q=240 m³/d. Puhasti eripäraks on väga kõrge reostuskoormusega sisendreovesi. Kuna puhasti töötab pealt suletuna, paranes ka välisõhu kvaliteet.

Eelmine Kõik projektid Järgmine