Aseri aleviku reoveepuhasti projekteerimine ja ehitus

Tellija: Aseri Kommunaal OÜ

Reoveepuhasti reostuskoormus on 2 330 IE ja reoveekogus Qkesk=340 m³/d ja Qmax=435 m³/d.

Eelmine Kõik projektid Järgmine