Ääsmäe veetöötlusjaam

Tellija: Kovek AS

Veetöötlusjaama veetoodang on Q=240 m³/d ja maksimaalne vooluhulk Qmax=32 m³/h.

Eelmine Kõik projektid Järgmine