Haljala reoveepuhasti

Tellija: Haljala Soojus AS

Asukoht: Haljala

Reoveepuhasti reostuskoormus on 22 000 IE ja reoveekogus Qkesk=400 m³/d ja Qmax=40 m³/h. Umbes 90% puhastatavast reoveest moodustab Eesti ühe suurema õlletehase „Viru Õlu“ reovesi. Reoveepuhasti rajamisega vähendati oluliselt riski puhasti rikkeks ning vähendatakse reostuskoormust Haljala ojja ja seega ka Selja jõele, mis kuulub Natura 2000 alasse. Täiendavalt rajati reoveepuhastile kaugjuhtimise süsteem. Puhasti paigaldamisel rajati Eesti esimene järelfiltratsioon.

Eelmine Kõik projektid Järgmine