Paldiski sõjaväelinnakus algab uus ajastu – kaitseväelaste kasutusse antakse Eesti kaasaegseim kasarmukompleks

Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus (RKIK) on Paldiski sõjaväelinnakus ellu viimas kapitaalseid ümberehitusi ning vanade amortiseerunud hoonete asemel on äsja avatud riigi kõige kaasaegsemate väljaõppevõimalustega kasarmukompleks.

Enam kui 300-kohalise kasarmu koosseisu kuuluvad õppeklassid, tööruumid ja ladustuspinnad, kus on arvestatud Paldiskisse koliva Vahipataljoni vajaduste ja eripäradega. Lisaks on ehitatud kaasaegsed palliväljakud, takistusrajad, jõu- ja käsivõitluslinnak ning laiendatud linnaku parkimisvõimalusi. Tegemist on esimese kasarmuga, mis vastab liginullenergiahoone nõuetele.

„Meie jaoks on oluline luua ajateenijatele kaasaegsed elu- ja õpperuumid, mis toetavad ja tõstavad veelgi nende kaitsetahet ja -valmidust,“ ütles kaitseminister Kalle Laanet. „Praeguses julgeolekuolukorras on tähtis, et meie noored tuleksid ajateenistusse ning uuenenud taristuga linnakus on tagatud kõigile head väljaõppevõimalused ja parimad tingimused riigikaitse ülesannete elluviimiseks,“ lisas ta.

Kaitseminister Laaneti sõnul peaks uus kasarm, mis on juba kaheteistkümnes tüüpprojekti järgi ehitatud hoone, andma ajateenijatele parimad võimalused teenistuse läbimiseks.

Valmimas on universaalhall linnaku ajateenijatele sportimiseks, laohoone ning suvel valmib kahte linnakut ühendav jalakäijate tunnel. Järgmise aasta suurem ehitusprojekt on planeeritud põhjalinnakusse, kuhu RKIK ehitab kaitseväelastele uue toitlustuskompleksi.

„Hoone planeerimisel kasutasime meie inseneride poolt väljatöötatud efektiivseimat kasarmuhoone tüüplahendust. Tulemuseks on läbiproovitud, optimaalne ning kaasaegne hoone, mis vastab kõikidele Kaitseväe vajadustele,“ ütles RKIK lääne portfellijuht Mario Metsoja.

Paldiski sõjaväelinnak asub kahel eraldiseisval territooriumil, mis on poolitatud Tallinn-Paldiski maanteega. Hoonete sisepind on ligi 20 000 ruutmeetrit ning kinnistu laiub kokku 28 hektaril.

Linnak on paaril viimasel aastal teinud läbi suured muutused – vana taristut on lammutatud ja remonditud ning kerkimas on uued hooned ja rajatised. Muu hulgas on tänaseks lammutatud lõunalinnaku vana kasarmu ning põhjalinnaku meditsiinihoone, mis seni esimeste hoonetena Paldiski linna sisenejaid tervitasid.

Muutused on otseselt seotud kaitseväe üksuste strateegilise ümberpaiknemise plaaniga. Paldiskisse on liikunud Toetuse väejuhatuse üksused ning Vahipataljon.

„Ehitustööde mahtu ilmestab fakt, et täna olemasolevale 20 000 ruutmeetrisele pinnale lisandub juurde hoonete valmimisel ligi 9000 ruutmeetrit ning uute platside ja spordiväljakute näol veel 11 000 ruutmeetrit,“ märkis Metsoja.

Kõikide ehitus- ja rekonstrueerimistööde eelarveline maht on kokku 18 miljonit eurot koos käibemaksuga.

„Paldiskis valminud uue kasarmu peatöövõtjana on meil hea meel näha, mil määral riik panustab meie kaitseväe teenistustingimuste kvaliteedi tõstmisse,“ sõnas Nordecon AS juhatuse liige Priit Luman. „Hea on teha koostööd tellijaga, kellel on oma vajadusest ja ootustest sedavõrd selge nägemus. Oleme püüdnud olla selle koostöö väärilised.“

Eelmine Kõik postitused Järgmine