Nordeconil valmisid Sillamäe veevärgi rekonstrueerimistööd

Nordecon AS lõpetas Sillamäe linna veevärgi eelmise aasta alguses alanud rekonstrueerimistööde viimase etapi. Uute torustike, pumplate ja veefiltreerimissüsteemide paigaldamise maksumuseks oli 2,3 miljonit eurot ilma käibemaksuta.

„Nordeconil oli meeldiv võimalus panna punkt juba seitse aastat tagasi alanud ning erinevate ehitusetappide kaupa tehtud Sillamäe veevärgi rekonstrueerimistöödele,“ lausus Nordecon ASi juhatuse liige Erkki Suurorg. „Sellega on sillamäelaste edasises käsutuses kaasaegse tehnoloogiaga veevarustussüsteem, mis tagab nõuetele vastava joogivee häireteta jõudmise tarbijani ning samuti on tänaseks vajalikud täiendused tehtud linna reoveepuhastile.“

Erkki Suurorgi sõnul alustas Nordecon 2014. aasta veebruaris Sillamäe linna torustike ja vee filtreerimisseadmete rekonstrueerimise projekteerimis- ja ehitustööd III etappi, mille jooksul rajati ligi 1,5 km veetorustikku ning vahetati välja ka majaühendused ja hüdrandid. Samuti tuli rajada ligi 1,9 kilomeetrit isevoolset kanalisatsioonitorustikku.

Lisaks kuulus tööde mahtu veefiltreerimissüsteemide paigaldamine kesk- ja mikrorajooni pumplates ning järelfiltratsiooni seadme paigaldamine reoveepuhastis.

Projekti rahastasid Sillamäe linnale kuuluv taristuettevõte AS Sillamäe Veevärk ja kaasrahastajana Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond läbi SA Keskkonnainvesteeringute Keskus. 

Eelmine Kõik postitused Järgmine