Nordeconi müügitulu kasvas I poolaastal 54,4 miljoni euroni

Nordecon ASi I poolaasta müügitulu oli 54,4 miljonit eurot, mis on 46% enam, kui möödunud aasta samal ajal. Kontserni I poolaasta brutokahjum oli 1,4 miljonit eurot, mis on oluliselt vähem kui 2,9 miljonit eurot aasta tagasi.

 "Kontserni müügitulu kasv on eelkõige märk ehitusturu kriisi põhjast väljumisest ja kindlasti ka Nordeconi meeskonna tulemuslikust tööst hangetel osalemisel," sõnas Nordecon ASi juhatuse esimees Jaano Vink. "Nordecon tegutseb jätkuvalt kahes põhivaldkonnas, milleks on hoonete ja rajatiste ehitamine. Nende osakaal müügitulust on eesmärgipäraselt enam-vähem võrdne, vastavalt 46% ja 54%. Rajatiste veidi suurem osakaal peegeldab praegust olukorda ehitusturul, kus enam annavad tooni Euroopa Liidu poolt toetatud valdkonnad nagu teed, keskkonnaehitus ning tehnovõrgud."

"Kui vaadata perspektiivis 2011. aastat tervikuna, siis paistab, et ka teine poolaasta tuleb Nordeconi jaoks suuremate tegevusmahtudega kui aasta tagasi ning tasapisi paraneva kasumlikkusega," ütles Jaano Vink. "Esimese poolaasta brutokahjumi põhjuseks olid siiski veel mõned 2009-2010 projektid. Kriisiaegsetes oludes sõlmitud pikaajalised lepingud on altid sisendhindade tõusust tulenevatele kahjumitele. Kahjumlikke lepinguid teostavad täna praktiliselt kõik turul tegutsejad ning ka Nordecon pole siin kahjuks erandiks."

"Kõige suuremat mõju avaldasid kahjumile väga erilise, Tallinna lahe ääres paiknevatesse ajaloolisse vesilennukite angaaridesse ehitatava Meremuuseumi hoone ehitustööd," selgitas Jaano Vink. "Unikaalse hoone seis oli oluliselt kehvem, kui suutis eeldada ükski projektiga seotud osapool ning keerulisemate tööde raskusaste on selgunud alles tegeliku töö käigus. Vastupidiselt avalikkuses kajastamist leidnule on kontsern taotlenud tellijalt lisasummasid ettenägematute ja projektile lisandunud täiendavate tööde teostamiseks, mitte aga ehitaja kahjumite katmiseks."

"Positiivsete ilmingute kõrval on ehitusturul riske veel piisavalt palju ning ehitusturu põhjast väljumine on kaasa toonud ka uusi probleeme," ütles Jaano Vink. "Suurimaks komistuskiviks paljude alustatud hangete puhul on saanud kahjuks asjaolu, et riigi ja omavalitsuste eelarvete koostamisel on arvestatud pigem 2009. aasta ehitushindadega, mis olid ebamõistlikult madalad ning millega täna ehitada ei ole lihtsalt võimalik. Tulemuseks on mitmete hangete tühistamine, nt Eesti Rahva Muuseum, Tartu ringtee laienduse jpt ehitused. "

Jaano Vink lisas, et juba möödunud aastal seadis Nordecon esmaseks eesmärgiks oma lepingute portfelli kasumlikkuse tõstmise. "Selles suunas oleme ka järk-järgult liikunud ning hetkel pole põhjust arvate, et protsess peatub," kinnitas Jaano Vink. "Viimasel paaril aastal kontsernis läbiviidud muudatused on andnud tulemusi, kuid ettevõtte pingutuste kõrval on oma roll ka konkurentsiolukorra mõningasel paranemisel."

Eelmine Kõik postitused Järgmine