Nordeconi müügitulu kasvas I kvartalis eelmise aastaga võrreldes 20%

Nordecon ASi müügitulu ulatus 2013. aasta I kvartalis 27,1 miljoni euroni, mis on 20% rohkem kui mullu samal ajal. Kontserni brutokasum oli I kvartalis 593 000 eurot, kasvades mulluse võrreldava kvartaliga enam kui poole miljoni euro võrra.

„Esimese kvartali tulemus oli positiivne peamiselt seetõttu, et meil oli tavapärasest rohkem projekte, kus sai tööd teha ka talvekuudel – näiteks teedeehituse suurprojektide pinnasetööd ning rajatiste ehitamine,“ selgitas Nordecon AS-i juhatuse esimees Jaano Vink. „Sealjuures kasvas rajatiste segmendi müügitulu 30%. See omakorda mõjus hästi kasumlikkusele, sest just rajatiste valdkonnas on talvekuudel tavaliselt püsikulusid, mida katta tuleb.“

Tänavu I kvartali lõpu seisuga moodustas hoonete ja rajatiste segmentide müügitulu kokku vastavalt 12,7 miljonit ning 13,2 miljonit eurot (aasta tagasi olid vastavad näitajad 11,7 ja 10 miljonit eurot). „Võrreldes aastataguse perioodiga on tööde portfellis suurenenud hoonete segmendiga seotud lepingute osakaal ning see on peamiselt seotud eratellijatega,“ märkis Jaano Vink. „Kõik märgid näitavad, et eratellijate naasmine ehitusturule jätkub.“

Nordeconi kontserni ettevõtete poolt sõlmitud ehituslepingute teostamata tööde maht oli märtsi lõpu seisuga 125,7 miljonit eurot. Võrreldes töödeportfelli jääki eelmise majandusaasta lõpuga, on olukord püsinud samal tasemel ning kontsern on suutnud lepinguid võita samas mahus kui neid perioodil teostas. Aasta esimese kvartali kohta on see hea näitaja.“

Kontserni üldhalduskulud moodustasid I kvartalis 1,23 miljonit eurot, mis võrreldes aastataguse kvartaliga langesid 4,6%-ni müügitulust. Üldhalduskulud on jätkuvalt suudetud hoida madalatena ning 12 kuu libisev keskmine märtsi  lõpu seisuga oli 3,3% müügitulust.

Koostöös pankadega refinantseeriti olulises mahus kontserni laenukohustusi. Likviidsuspositsiooni parandamiseks pikendati laenulepingute tähtaegu ja korrigeeriti  tagasimaksete graafikuid. Tulemusena on algselt sellesse aastasse langenud 13,4 miljoni euro tasumine viidud edasi järgmisse aastasse. Samuti on pangad rahuldanud Nordeconi taotlused täiendavate arvelduskrediitide osas, mis aitavad paremini juhtida  kontserni rahavooge turusituatsioonis, kus endiselt valitsevad peatöövõtjate jaoks suured erinevused tellijate ja alltöövõtjate maksetähtaegade vahel.

Eelmine Kõik postitused Järgmine