Nordecon: vaidlustasime Loo-Maardu teeehituse riigihanke tingimuste võimaliku eiramise tõttu

Nordecon Infra AS vaidlustas Loo-Maardu tee-ehituse hanke, kuna ASi Merko Ehitus, Tallinna Teede ASi ja SIA Merksi ühispakkumine ei vasta Nordeconi hinnangul riigihankes nõutud tingimustele.
„Me oleme vaidlustuse esitanud Loo-Maardu teehankel, nagu seadus võimaldab, kuid meie vaidlustuse mõte ei ole see, et meid häiriks Merko Ehituse registrinumber, vaid see, et ühispakkumus ei vasta meie hinnangul riigihanke tingimustele,“ selgitas Nordecon Infra ASi nõukogu esimees Jaano Vink. „See on kõige tavalisem riigihanke vaidlus, mida ikka ette tuleb ja kus osalejad kaitsevad oma õigusi. Riigihankel edukaks saab osutuda ikkagi see pakkuja, kes hanke tingimustest kinni peab.“
Jaano Vink märkis, et ühispakkujate majandusaasta aruannetest ja teistest avalikult kättesaadavatest allikatest ei nähtu viimase kolme majandusaasta (2006-2008) netokäivet teede (teeseaduse § 2 mõistes) ehitus- või remonditööde tegemise osas igal majandusaastal vähemalt 400 miljoni krooni ulatuses. „2006. aasta kohta ei nähtu isegi hankedokumentides nõutule ligilähedast käivet,“ selgitas Jaano Vink. „Kuna ühispakkujad ei saa meie hinnangul vastata kvalifitseerimise nõuetele, mida kaks neist on varem sisuliselt ise ka avalikult kinnitanud. Juhul, kui see peab paika, siis on nende kvalifitseerimine õigusvastane ning tuleb tunnistada kehtetuks.“

Nordecon International AS (www.nordecon.com) on 1989. aastal asutatud Eesti juhtivaid ehitusettevõtteid. Alates 18.05.2006 on emaettevõtte aktsiad noteeritud NASDAQ OMX Tallinna Börsi põhinimekirjas. Kontserni kuulub lisaks emaettevõttele üle 20 tütarettevõtte. Nordecon International on lisaks Eestile esindatud Lätis, Leedus ja Ukrainas. Kontserni konsolideeritud käive oli 2008. majandusaastal 3,9 miljardit krooni, aruandeaasta puhaskasum 171 miljonit krooni ning varade maht 2,4 miljardit krooni. Kontsern annab tööd enam kui 1100 inimesele.
Lisainformatsioon:
Jaano Vink, AS Nordecon Infra nõukogu esimees
Tel: +372 615 4400, e-post: jaano.vink@nordecon.com

Eelmine Kõik postitused Järgmine