Nordecon uuendas ehituskvaliteeti tagavaid sertifikaate

Nordecon International AS uuendas kvaliteedijuhtimis- ja keskkonnajuhtimise sertifikaate ning omandas esmakordselt töötervishoiu ja tööohutuse sertifikaadi OHSAS 18001.
„Tänases turusituatsioonis, kus ehitustööde maht on väga palju langenud, on just õige aeg keskenduda töökvaliteedi tõstmisele ja efektiivistamisele,“ lausus Nordecon International AS-i juhatuse esimees Jaano Vink. „Nordecon Internationalile omistatud ISO ja OHSAS on rahvusvaheliselt tunnustatud standardid, mis tõstavad ettevõtte usaldusväärsust ning konkurentsieeliseid, seetõttu on sertifikaadi saamiseks tehtavad kulud kindel investeering tulevikku. Sertifikaatide uuendamiseks toimub ettevõttes iga-aastane korraline audit, mis tagab standardite rakendamise järjepidevuse,“ ütles Vink.
Nordecon International AS-i arendusdirektori Alo Tamme sõnul näitab sertifitseeritud juhtimissüsteem eelkõige ettevõtte pühendumust teenuse kvaliteedi tõstmisele, klientide rahulolu tagamisele, keskkonnariskide ning töötervishoiu ja –ohutuse riskide maandamisele. „Käesoleva aasta mais omistati Nordeconile esmakordselt töötervishoiu ja –ohutuse sertifikaat OHSAS 18001, mis annab tunnistust sellest, et ehitamisega kaasnevad töökeskkonna riskid ja ohutegurid on ettevõttes range järelevalve all.
Alo Tamme sõnul ei tulnud sertifikaatide uuendamiseks ning OHSAS sertifikaadi saamiseks ettevõtte töös väga palju muudatusi teha. „Kuna ettevõtte juhtimissüsteem oli varasemalt vastavuses kvaliteedijuhtimis- ja keskkonnajuhtimise süsteemi standarditega ja ettevõttes oli hästitoimiv töötervishoiu ja –ohutuse süsteem, siis olulisi muudatusi juhtimissüsteemi töötervishoiu ja tööohutuse standardiga vastavusse viimiseks teha ei tulnud,“ sõnas Nordecon International AS-i arendusdirektor Alo Tamm.

Nordecon International AS (www.nordecon.com) on 1989. aastal asutatud Eesti juhtivaid ehitusettevõtteid. Kontserni kuulub lisaks emaettevõttele üle 20 tütarettevõtte. Nordecon International on lisaks Eestile esindatud Lätis, Leedus ja Ukrainas. Kontserni konsolideeritud käive oli 2008. majandusaastal 3,9 miljardit krooni, aruandeaasta puhaskasum 171 miljonit krooni ning varade maht 2,4 miljardit krooni. Kontsern annab tööd enam kui 1200 inimesele.
Lisainformatsioon:
Jaano Vink, Nordecon International AS-i juhatuse esimees
Tel: + 372 615 4400, e-post: jaano.vink@nordecon.com
Alo Tamm, Nordecon International AS-i arendusdirektor
Tel: +372 615 4400, e-post: alo.tamm@nordecon.com

Eelmine Kõik postitused Järgmine