Nordecon suurendas oma osaluse tütarettevõttes Eston Ehitus 97,7%ni

Ajavahemikul 24. juulist kuni 3. augustini 2009 sõlmisid Nordecon International AS ja ASi Eston Ehitus vähemusaktsionärid aktsiate ostu-müügi lepinguid, mille käigus suurenes Nordecon International ASi otsene osalus ASi Eston Ehitus aktsiakapitalis 97,7%ni. Vastavalt konfidentsiaalsuskokkuleppele osapooled tehingu hinda ei avalikusta.
„Nii Nordecon Internationali juhatus kui ka lepingu sõlminud Eston Ehituse vähemusaktsionärid leidsid, et Eston Ehitusele on kasulikum jätkata Nordecon Internationali täieliku kontrolli all,“ ütles Nordecon International ASi juhatuse esimees Jaano Vink. „Seepärast jätkame ka ülejäänud 2,3% aktsiate omanikega läbirääkimisi aktsiate võimaliku omandamise üle. Loomulikult mõjutavad taoliste tehingute toimumist mitmed asjaolud, mis võivad pingelises majanduskeskkonnas võimenduda. Seda eriti tänases ehitussektoris, kus probleemsete klientide (nagu näiteks Peterburi Ärikvartal Estoni puhul) või alltöövõtjate hulk sunnib ka ettevõtete omanikke lisaks juhtkonnale tegutsema senisest tunduvalt aktiivsemalt.“
„Nordecon International AS on investeeringute tegemisel tütarettevõtetesse lähtunud järjepidevalt sarnasest strateegiast,“ selgitas Jaano Vink. „Kui äritegevuse seisukohast on olnud mõistlik, oleme pärast enamusosaluse soetamist võimalusel järk-järgult oma osalust suurendanud. Kuna Nordecon on börsiettevõte, siis kõigil varasematel aktsionäridel on võimalik soovi korral investeerida ettevõttesse emaettevõtte kaudu, mis on ka tavapärane rahvusvaheline praktika.“
„Täna peavad kõik ehitusettevõtted ning nende omanikud kriitiliselt hindama oma võimekust ja valmisolekut toimuvateks muutusteks ehitusturul,“ lausus ASi Eston Ehitus juhataja Priit Tiru. „Välistatud ei ole raskete juhtimisotsuste tegemine, mis nõuab üksmeelt kõigi omanike poolt ja vajadusel ka neilt täiendavaid ressursse. Eston Ehitus omanikeringi oluline koondumine viib juhtimisotsuste kooskõlastamise oluliselt kiiremaks ning võimaldab seeläbi ettevõtet tõhusamalt juhtida.“


AS Eston Ehitus asutati 1991. aastal, olles regionaalselt peamiselt Lääne-Eestis tegutsev ehituse peatöövõtule keskendunud ettevõte. 2007. aastal oli ettevõtte käive 291 miljonit krooni. Eston Ehitus on tööandjaks enam kui 50 inimesele Pärnumaal. Nordecon International AS soetas 19.10.2007 sõlmitud lepinguga 52% ASi Eston Ehitus aktsiatest.
Nordecon International AS (www.nordecon.com) on 1989. aastal asutatud Eesti juhtivaid ehitusettevõtteid. Kontserni kuulub lisaks emaettevõttele üle 20 tütarettevõtte. Nordecon International on lisaks Eestile esindatud Lätis, Leedus ja Ukrainas. Kontserni konsolideeritud käive oli 2008. majandusaastal 3,9 miljardit krooni, aruandeaasta puhaskasum 171 miljonit krooni ning varade maht 2,4 miljardit krooni. Kontsern andis 2008. aastal tööd enam kui 1000 inimesele.
Lisainformatsioon:
Jaano Vink, Nordecon International ASi juhatuse esimees
Tel: + 372 615 4400, e-post: jaano.vink@nordecon.com
Priit Tiru, ASi Eston Ehitus juhataja
Tel: +372 615 4400; e-post: priit.tiru@nordecon.com

Eelmine Kõik postitused Järgmine