Nordecon sõlmis lepingu Tallinna Sadamaga Logi tänava ja Vanasadama loodeosa ehituseks

„Igal korralikul mereäärsel linnal peab olema korralik merevärav – ka Tallinna sadama ala ja selle läheduses olevad piirkonnad on viimastel aastatel hakanud väga kiiresti arenema – ka sadam ise vajab värskenduskuuri,“ lausus Nordecon ASi juhatuse liige Avo Ambur. „Sadama ala moodsamaks ehitus on meie jaoks väga põnev objekt – rajada tuleb uued kommunikatsioonid, asfalteerida suures ulatuses kaidevahelist ala ehitada välja kolm pääslatsooni ja –kompleksi laevadele pääsuks ning Logi tänav. Alustame töödega juba juunis ning valmis objekti anname tellijale üle 2017. aasta mai lõpus.“

Ehitustööde käigus muutub pisut ka liiklusskeem: Logi tänava rekonstrueerimisega laiendatakse tänavat Sadama tänava ja Rumbi tänava vahelises lõigus kahe sõidurea võrra. Ehitatakse liiklussuundade eraldussaar, Logi tänava pikendus olemasoleva autorongide parkla kõrvale, uued kergliiklusteed. Rajatakse Logi tänava ja Rumbi tänava sadama juurdepäästee ringristmik, Logi tänava ja Sadama tänava foorjuhtimisega ristmik.

Vanasadama loodeosasse rajatakse kolm piirdeaedadega eraldatud tsooni: A-terminali Schengeni viisaruumi riikide laevaliinide pääsla tsoon, Schengeni alasse mittekuuluvate riikide laevaliinide pääsla tsoon ja kruiisilaevade tsoon. Kõigile kolmele tsoonile ehitatakse uued pääslakompleksid ja WC-d. Liinilaevade tsoonidele ehitatakse autode eeltuvastusala, autode ootealad, haagiste parkla ja autorongide parkla. Kruiisitsooni pääslale ehitatakse uus juurdepääsutee ja kõnniteed.

Pääslate hoonetele ehitatakse väline veevarustus ja kanalisatsioon ning elektri- ja sidevarustuse välisliinid, sh liinilaevade pääslate elektroonse check-in süsteemi Tark Sadam elektri- ja sidevarustus. Kruiisitsooni pääsla ja autorongide parkla juurde rajatakse kõrghaljastus.

Eelmine Kõik postitused Järgmine