Nordecon sõlmis lepingu Kärdla külalissadama ehitamiseks

Nordecon AS ja SA Kärdla Sadam sõlmisid täna Kärdla külalissadama ehituslepingu, mille maksumuseks ilma käibemaksuta on ligi 4,1 miljonit eurot. 
 
Sadama eelarvest ligikaudu 3,2 miljonit eurot katab Euroopa Regionaalarengu Fondist rahastatav piirkondade konkurentsivõime tugevdamise meede, mille elluviijateks on Siseministeerium ja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus. Projekti omafinantseeringu tagab Kärdla linn.
 
„Hea, et Hiiumaa suurimal keskusel avaneb peatselt võimalus saada korralik merevärav, mis võimaldab kohalikel elanikel paremini liikuda merele ja meelitab turiste ning teisi huvilisi saarele. Kaasaegne ja turvaline sadam – olgu ta siis suur või väike – on igale saarele viisakaks visiitkaardiks ning uute majanduslike ja kogukondlike suhete pakkujaks,“ lausus Nordecon ASi juhatuse esimees Jaano Vink. „Nordeconi inseneriehituse valdkonna senine panus kogu Eesti sadamate arengusse on olnud märkimisväärne. Oleme ehitanud ja rekonstrueerinud erinevaid sadamarajatisi  saartest Sillamäeni ning rõõmu teeb see, kui meie oskusi jätkuvalt hinnatakse.“ 
 
Kärdla sadama ehitustööde käigus  teostatakse süvendustöid ca 35 000 m³ mahus, sadamabasseini sügavuseks on planeeritud 3,5 meetrit, muule rajatakse ca 500 m ulatuses ning sadama mitmesuguste funktsioonide täitmiseks ja veesõidukite hooldamiseks mõeldud ala laiendatakse ca 9000 m² ulatuses merre. Kokku on sadamasse kavandatud 56 sildumiskohta jahtidele ja väikelaevadele. Lisaks rajatakse juurdepääsuteed ja autoparklad.
 
Kärdla sadama ehitustöid on plaanis alustada juulis. Lepingujärgne ehitustööde lõpetamise aeg on detsember 2013.
 
Kärdla linna asutatud sihtasutuse Kärdla Sadam tegevuse eesmärk on rahaliste ja mitterahaliste vahendite kogumine Kärdla sadama rekonstrueerimiseks, arendamiseks turistidele ja kohalikele elanikele kvaliteetseid teenuseid pakkuvaks jahi- ja väikelaevade sadamaks, haldamiseks, opereerimiseks ja muudeks sellega seonduvateks toiminguteks.
 
Sadama taastamiseks on ettevalmistustöid tehtud alates 1990. aastate algusest. Aastate jooksul on erinevate projektide toel läbi viidud mitmeid uuringuid ning analüüse, mis kinnitavad sadama rajamise vajalikkust kohaliku majandus- ja sotsiaalelu elavdamiseks.
Eelmine Kõik postitused Järgmine